Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
6.3 Verbinding maken met de computer via USB
Door uw telefoon via een USB-kabel te verbinden met een computer kunt u muziek,
foto’s en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en computer.
Volg de instructies van uw computer op als u uw telefoon verbindt met de computer.
Zo voorkomt u schade aan bestanden tijdens het verbinden en verbreken van de
verbinding met de USB-apparaten. De netwerkverbinding van uw telefoon kunt u niet
tegelijkertijd via de USB-kabel delen. Als u de USB-verbinding gebruikt, moet u deze
eerst afsluiten.
6.3.1 Telefoon verbinden via tijdelijke USB-code
1. Koppel uw telefoon aan een van de USB-poorten van uw computer via de
USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd.
2. Tik op USB-opslag op het verschenen venster om de bestandsoverdracht te
accepteren. Als de telefoon als USB-opslag wordt verbonden, zal op het
scherm verschijnen dat de USB-opslag in gebruik is. Uw telefoon is dan
gekoppeld aan uw computer. U kunt bestanden kopiëren van en naar uw
telefoon.
Op dat moment kunt u geen apps gebruiken waarvoor het telefoongeheugen nodig
is, zoals camera en muziek.
6.4 Telefoongesprekken deactiveren (vliegmodus)
Op sommige plekken moet u het mobiele netwerk en Bluetooth-verbindingen
uitschakelen. Door de vliegmodus te activeren, kunt u al deze draadloze
verbindingen in één keer deactiveren.
1. Open de snelkoppelingen op de balk
2. Tik op het vliegmoduspictogram; zie hiernaast.
8. Gebruiksinstructies
VEILIG EN EFFECTIEF GEBRUIK, BELANGRIJKE INFORMATIE
Volg deze instructies op om uw telefoon veilig en effectief te gebruiken. Schakel uw
telefoon uit in:
explosiegevaarlijke omgevingen: benzinestations, opslagplaats voor brandstof
of chemicaliën.
explosiegevaarlijke gebieden waar chemicaliën of chemische verbindingen
(metaalpoeders, deeltjes en poeder) in de lucht aanwezig zijn.
het geval van gehoorbescherming: de telefoon kan dusdanig geluid
produceren, dat het schadelijk voor het gehoor kan zijn. Als u de
luidsprekerfunctie gebruikt, houd dan de telefoon op een veilige afstand van
uw oor.
de buurt van andere medische apparatuur en in ziekenhuizen: als u zelf een
medisch apparaat gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van het
apparaat om na te gaan of het apparaat voldoende beschermd is tegen