Verklaring toets etc.
a
Telefoonhoorn
Hoorn van de haak = niet bereikbaar!
Deuropener toets
b
Intercom toestel
a
T-700 / T-710 / T-710R
Werkings omschrijving
Kronkelsnoer met RJ connectors
d
a
Haak contact
(alleen zichtbaar met de hoorn er af)
c
c
d
b
Het loskoppellen en/of verplaatsen van het toestel dient in verband met
garantiebepalingen niet zelf maar altijd door een vakkundig iemand te worden uitgevoerd!
Als op uw beldrukker bij de entree van het gebouw gedrukt wordt klinkt door de hoorn het oproepsignaal. Het signaal klinkt net zolang
als de bezoeker uw beldrukker indrukt.
Door de hoorn van het toestel te nemen heeft u direct contact met de bezoeker.
Wenst u de persoon NIET toe te laten, hang dan de hoorn weer terug en doe verder niets.
Wenst u de bezoeker WEL toe te laten druk dan KORT op de openertoets en de deur wordt ontgrendeld.
In geval van een elektrische schuifdeur o.i.d. hoort u de opener niet door de hoorn. Druk dan niet onnodig hard ofl ang op de
opener toets. Eenmaal kort drukken volstaat!.
Hang de hoorn goed terug. Dit systeem heeft een open verbinding. Als de hoorn naast het toestel hangt zullen door
de speaker bij de entree uw ‘huisgeluiden’ hoorbaar zijn!
Belangrijk!
c
c
c
b
T-710R/HZ
Werkings omschrijving

Summary of content (1 pages)