User Manual

11
Råd om bruk
Veggplatene er laget av massivt keramisk
materiale uten harpiks eller polymerer. De
er laget ved å tilføre intens varme og trykk
for å smelte mineralene sammen. Resultatet
er en porefri overate som er hygienisk og
svært varme- og ripebestandig.
Rengjøring og vedlikehold
• Kokende vann og sprut fra matlaging vil
ikke skade veggplata. Til daglig rengjøring
bruker du en myk klut fuktet med varmt
vann og et mildt rengjøringsmiddel eller
mild såpe. Tørk den med en ren klut eller
tørkepapir.
• Veggplatene tåler de este
husholdningskjemikalier, og siden overaten
er porefri kan væsker ikke trenge ned
i overaten og sette ekker. Langvarig
eksponering for rengjøringsmidler kan
gi permanent skade eller misfarging av
veggplatas overate. I tilfelle søl, skyll
øyeblikkelig med vann for å nøytralisere
effekten av ethvert potensielt skadelig
produkt.
• Unngå direkte kontakt med åpen ild.
• Ikke bruk en kniv eller andre skarpe
gjenstander direkte på veggplata.
NORSK