User Manual

24
Odporúčanie
Nástenný panel je vyrobený z keramického
materiálu, bez použitia živice či polymérov.
Je vyrobený tak, že minerály sú vystavené
extrémnemu teplu a tlaku. Výsledkom je
materiál bez pórov, mimoriadne hygienický a
odolný proti škrabancom.
Starostlivosť a údržba
• Vriaca voda ani horúce jedlo povrch
nepoškodia. Nástenný panel vyčistíte
mäkkou handričkou navlhčenou v jemnom
čistiacom prostriedku a teplej vode. Utriete
dosucha pomocou čistej handričky alebo
kuchynskej utierky.
• Nástenný panel je odolný proti väčšine
bežných čistiacich chemikálií, pretože povrch
nemá póry, a teda neprepúšťa tekutiny,
ktoré môžu spôsobovať škvrny. Dlhodobé
pôsobenie čistiacich prostriedkov môže
spôsobiť trvalé poškodenie alebo odfarbenie
povrchu. Preto panel po očistení okamžite
opláchnite. Zamedzíte tak prípadnému
poškodeniu povrchu.
• Vyhýbajte sa kontaktu s otvoreným
ohňom.
• Priamo na nástennom paneli nepoužívajte
ostré nože, ani iné ostré predmety.
SLOVENSKY