User Manual

25
Инструкциизапотребителя
Стенният панел е направен от масивен
керамичен материал без смола или
полимери. Той е произведен чрез
прилагане на интензивна топлина и
налягане за смесване на минералите в
едно. Резултатът е гладка повърхност
без пори, която е хигиенична и високо
устойчива на горещина и надрасквания.
Грижа и поддръжка
• Вряща вода и пръски от храна,
която се готви в момента, няма да
повредят стенния панел. За ежедневно
почистване почистете като избършете
с мека кърпа, навлажнена с топла вода
и слаб почистващ препарат или сапун.
Подсушете като избършете с чиста кърпа
или кухненска хартия.
• Стенният панел може да издържи на
повечето домакински химикали и тъй като
повърхността е без пори, течностите не
могат да се абсорбират в повърхността
му и да образуват петна. Продължително
излагане на почистващи разтвори
може да причини постоянна повреда
или обезцветяване на повърхността на
стенния панел. В случай че разливане на
течности, изплакнете веднага с вода, за
да неутрализирате ефекта от излагане на
потенциално вредни продукти.
• Избягвайте директен контакт с открит
огън.
• Не използвайте керамичен нож или
други керамични предмети директно
върху повърхността на стенния панел.
БЪЛГАРСКИ