NL
107106Handleiding
• Als het netsnoer beschadigd is, moet u de radio laten repareren
door een expert, alvorens u deze opnieuw gebruikt.
Anders bestaat het risico van een elektrische schok.
• Laat kinderen de radio nooit gebruiken zonder toezicht.
• Laat onderhoud altijd uitvoeren door gekwaliceerd personeel.
Anders brengt u uzelf en anderen in gevaar.
• Haal de stekker van de radio uit het stopcontact in het geval van
storing.
• Veranderingen aan het apparaat zullen de fabrieksgarantie ongel
dig maken.
• Verwijder het beschermfolie.
• Reinig dit apparaat alleen met een droge doek.
Let op!
Opmerking over het loskoppelen van de stroom.
Het apparaat verbruikt stroom in standby-modus.
Om het apparaat volledig van de stroom te halen, moet de stekker
uit het stopcontact getrokken worden, of moet de netschakelaar
op de achterkant van het apparaat uitgeschakeld worden.
2. VEILIGHEIDSAANWIJZING
Dabmann D10_03_17_2.indd 106 19.04.17 14:50
 
 

Don't see a manual you are looking for?