107106
IMPERIAL DABMAN d10
NL
2. VEILIGHEIDSAANWIJZING
Geschikte locatie
• Plaats de radio op een stevige, vlakke ondergrond.
• Vermijd de nabijheid van warmtebronnen, zoals
radiatoren, open vuur, zoals kaarsen, apparaten met sterke mag
netische velden of luidsprekers
• Plaats nooit houders met vloeistof (bijv. vazen) op de radio.
• Vermijd direct zonlicht en plaatsen met veel stof.
• Dek nooit de ventilatiesleuven af.
Zorg voor voldoende ventilatie van de radio.
• Plaats geen zware voorwerpen op de radio.
• Als u de radio vanuit een koude naar een warme omgeving
brengt, kan er vocht ontstaan aan de binnenkant van de radio.
Wacht in dit geval ongeveer een uur voor u hem weer gebruikt.
• Plaats de stroomkabel op zo’n manier, dat niemand erover kan
struikelen.
Dabmann D10_03_17_2.indd 107 19.04.17 14:50
 
 

Don't see a manual you are looking for?