NL
125124Handleiding
Om de Sleeptimer in te stellen, gaat u als volgt te werk:
Druk op de Sleep-knop op de afstandsbediening tot de tijd tot uit-
schakelen in beeld verschijnt.
Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de ENTER-knop.
De Sleeptimer is nu ingesteld. In het display verschijnt in de rechte-
ronderhoek naast de tijd een Sleeptimer-symbool.
Na de ingestelde periode wordt de radio nu automatisch op standby
gezet.
8.9. Info
Via de INFO-knop op de afstandsbediening kunt u ook achtergrondin-
formatie over ontvangen zenders oproepen, bijv.
titel, uitvoerder), maar ook andere informatie (bijv.
signaalsterkte, overdrachtskwaliteit, etc.) die dan in het display weer-
gegeven wordt.
8. BEDIENING
Dabmann D10_03_17_2.indd 124 19.04.17 14:50
 
 

Don't see a manual you are looking for?