125124
IMPERIAL DABMAN d10
NL
Druk op de INFO-knop zo vaak als nodig om de verschillende informa-
tie op te halen.
8.10. Equalizer geluidsinstellingen
Equalizer geluidsinstellingen
Het geluid van de DABMAN d10 kan via de equalizer aangepast
worden.
Hier kunt u kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde geluidsprofie-
len of een aangepast geluidsprofiel instellen. Om het equalizer-menu
te openen, doet u het volgende:
Met de afstandsbediening:
Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening.
Over het apparaat:
Druk op de MENU-knop op het apparaat.
Ga met de omhoog-/omlaag-knoppen naar het menupunt Systeemin-
stellingen en bevestig met ENTER.
Ga met de omhoog-/omlaag-knoppen naar het menupunt Equalizer
en bevestig met OK.
8. BEDIENING
Dabmann D10_03_17_2.indd 125 19.04.17 14:50
 
 

Don't see a manual you are looking for?