Internetové rádio Telestar-Digital i110
Obj. č.: 141 00 90
Obj. č.: 141 00 91
Obj. č.: 141 00 92
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia Imperial i110 .
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky
Číslo Počet Popis
1 1 IMPERIAL i110
2 1 Dálkové ovládání
3 1 Externí napájecí adaptér
4 1 Návod k obsluze
Popis a ovládací prvky
1. Vypínač on / off
Tento vypínač použijete k zapnutí
a přepnutí rádia do pohotovostního
režimu.
2. Tlačítko Mode
Tímto tlačítkem můžete vybrat provozní
režim přístroje: internetové rádio, UPnP
a USB.
3. Tlačítko Menu
Slouží k vyvolání nabídky menu rádia.
4. Tlačítko Enter
Tímto tlačítkem se potvrzují všechny
vstupy.
5. Navigační tlačítka a výběr stanic
Pomocí těchto tlačítek se pohybujete
v menu nebo vybíráte stanici v seznamu
stanic.
6. Ovladač hlasitosti a potvrzení
Otoč ovladač pro nastavení hlasitosti.
Stisknutím se potvrzuje zvolená položka
menu.
7. Displej
8. Připojení napájecího adaptéru
K této zřce se připojuje konektor kabelu
napájecího adaptéru.
9. Zdířka pro USB
Slouží pro připojení paměťového USB zařízení, jako disku USB HDD, flash disku nebo USB
CD/DVD přehrávače pro reprodukci hudebních souborů.
10. LINE OUT
Slouží pro propojení rádia s hi-fi zesilovačem nebo s aktivními reproduktory a pro zpracování
hudby z rádia v akustickém systému.
11. Zdířka pro připojení sluchátek
Pokud chcete poslouchat rádio přes sluchátka, připojte zde konektor sluchátek.
Po připojení sluchátek se automaticky ztlumí reproduktory rádia.
 
 

Summary of content (6 pages)

Don't see a manual you are looking for?