User manual

Radiobudík FM UR1306
Obj. č.: 119 73 60
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup radiobudíku FM Karcher UR 1306.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Popis a ovládací prvky
1. PLAY/PAUSE/BAND 8. Tlačítko SOURCE 15. Tlačítko SLEEP/RDM
2. Tlačítko STOP/PRESET 9. OPEN/CLOSE 16. Tlačítko SNOOZE/DIMMER
3. Tlačítko STANDBY 10. Tlačítko RWD/TUN- 17. Schránka baterií
4. Displej 11. Tlačítko FWD/TUN+ 18. Drátová anténa FM
5. Tlačítko DISPLAY 12. Tlačítko CLOCK SET 19. Napájecí kabel
6. Tlačítko REPEAT/PROG 13. Tlačítko AL1/VOL- 20. AUX In
7. Vstup CD 14. Tlačítko AL2/VOL+
Napájení
Připojte napájecí kabel do vhodné zásuvky elektrického proudu.
Ubezpečte se, že napětí v síti odpovídá hodnotě napětí, která je uvedena na přístroji.
Aby bylo možné radiobudík zprovoznit, musí se připojit k elektrické síti. Nelze ho napájet bateriemi.
Funkce záložních baterií
Pro zachování nastaveného času v případě výpadku elektřiny lze použít 2 záložní baterie velikosti
AAA (nejsou součástí dodávky). Při přerušení dodávky proudu se sice čas přestane zobrazovat na
displeji, ale hodiny poběží dále a správný čas se zachová. Když pak dojde k obnovení dodávky
elektrického proudu a používáte záložní baterie, zobrazení času na displeji se obnoví. Záložní baterie
je potřeba z času na čas vyměnit. Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá nebo při uskladnění, baterie
z něj vyjměte.

Summary of content (4 pages)