11
ON/OFF van de gedeeltes, MENU , selectie en bevestigingstoetsen
12
3 4
56
1. Bedieningstoets regeling temperatuur vriesgedeelte
2. Bedieningstoets regeling temperatuur koelgedeelte
3. MENU toets
4. Bevestigingstoets
5. On/Off-toets automatische ijsmaker
6. ON/OFF-toets apparaat
Functies en symbolen instelingen
Functies en instellingen van het koel- en
vriesgedeelte
Symbolen voor apparaat, alarm en storingen
Symbolen voor apparaat en selectie van
ijsblokjes
Beschrijving van het controlepaneel