Functies en instellingen voor het vriesvak
Deur vriesvak en/of koelvak open
“Partyfunctie” ON
Ingestelde temperatuur in het vriesvak
Functies en instellingen voor het koelvak
Snelvriesfunctie
Ingestelde temperatuur in het koelvak
Snelkoelfunctie
Vacantiefunctie
Pictogrammen van product, alarmen of storingen
Sensorfunctie geactiveerd. Het apparaat werkt om de optimale condities voor het conserveren
van voedsel te bereiken
Functie toetsenblokkering ingesteld
Alarmsymbool, gaat over het algemeen gepaard met het geluidssignaal
Symbool voor Storingen en Klantendienst
Beschikbare functies en instellingen voor de ijsmaker en het waterfilter
Selectie ijsblokjes of gemalen ijs
Geeft de stand van het waterfilter aan
Beschrijving van het controlepaneel
12