De korven uit het vriesvak verwijderen
1. Trek de korf zo ver mogelijk naar buiten.
2. Til de korf aan de voorzijde op om hem uit zijn aanslag los te maken.
3. Trek de korf helemaal naar buiten.
Plaatsing van de roosters in het vriesvak (niet op alle modellen).
Om de maximale bewaarcapaciteit te benutten, moeten de twee onderste laden worden weggehaald en
de bijgeleverde roosters in het apparaat worden geplaatst (zie de afbeelding).
Gids voor de interne onderdelen
14
EERSTE GEBRUIK
Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het
elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).
Op het moment van de elektrische aansluiting licht
het display op en worden alle symbolen een paar
seconden weergegeven. Meteen daarna worden er
op het display van het vriesgedeelte twee
knipperende streepjes weergegeven, terwijl het
display van het koelgedeelte een temperatuur van
5°C aangeeft (van tevoren in de fabriek ingesteld).
De temperatuurweergaves lichten op en een
geluidssignaal blijft aanstaan totdat de optimale
temperaturen zijn bereikt. Druk op de OK-toets
voor het uitschakelen van het geluidssignaal. De
alarm temperatuurweergave wordt automatisch
uitgeschakeld als het koel- en vriesgedeelte de
gewenste temperatuur hebben bereikt.
Hiervoor is 2 à 3 uur nodig.
Opmerking: Het is niet mogelijk om de functies
van de temperatuurweergave te wijzigen of hierop
in te werken totdat de juiste temperatuur is
bereikt.
Menu
Maak van deze toets gebruik om een keuze te
maken uit de verschillende functies die op het
midden van het controlepaneel zijn aangegeven.
Elke keer dat op deze toets wordt gedrukt licht
een andere mogelijke functie op.
OK
Gebruik de OK-toets voor het bevestigen van de
een operatie of keuze en om het geluidssignaal uit
te schakelen.
Temperatuur vriesgedeelte
De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld
wordt bedraagt -18°C. Zodra het vriesgedeelte de
juiste temperatuur bereikt wordt deze automatisch op
het display weergegeven. Hiervoor is 2 à 3 uur nodig.
Druk op de vriezertoets om de temperatuur te
veranderen tot de gewenste temperatuur bereikt is.
De geselecteerde temperatuur begint te knipperen en
komt na ongeveer 5 seconden stil te staan.
Temperatuur koelgedeelte
De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld
wordt is 5°C. De gewenste temperatuur wordt
automatisch aangegeven. Druk op de koelkasttoets
om de temperatuur te veranderen tot de gewenste
temperatuur bereikt is. De geselecteerde
temperatuur begint te knipperen en komt na
ongeveer 5 seconden stil te staan
IJs Aan/Uit
Deze functie activeert/deactiveert de automatische
ijsproductie.
Druk op de IJs Aan/Uit toets tot het symbool
uitgaat om deze functie te activeren/deactiveren.
IJs Functie: zie het hoofdstuk “Gebruik van de
ijsdispenser” voor verdere informatie.
Verlichting
Het product is voorzien van een extern lampje
zodat de ijs- en waterdispenser ook in het donker
kan worden gebruikt. Het licht kan aan- en
uitgeschakeld worden door op de toets op het
controlepaneel of op één van de twee hendels van
de dispensers te drukken. De automatische
ijsmaker en het lampje van het controlepaneel
schakelen zich automatisch uit na het afgeven van
water of ijs. Het lampje gaat automatisch uit
wanneer het controlepaneel wordt geactiveerd.
Hoe u het apparaat moet gebruiken