Standby
Deze functie dient om zowel het koelgedeelte als
het vriesgedeelte buiten werking te stellen.
Druk 3 seconden op de toets om de standby-
functie te activeren. Ga op dezelfde wijze te werk
om de functie te resetten tot de eerder ingestelde
temperaturen op de display verschijnen.
Het lampje aan de binnenkant van het koelgedeelte
staat uit als de standby-functie geactiveerd is.
Onthoudt dat door deze operatie het apparaat niet
van de stroomvoorziening wordt afgesloten.
ALARM
Elke keer dat een alarm zich voordoet, licht de
display op.
Het alarmsymbool gaat normaal gesproken met
een geluidssignaal samen.
Druk op de OK-toets om dit te deactiveren.
Het alarmsymbool wordt geactiveerd als:
Het apparaat voor de eerste keer aan de
stroomvoorziening wordt aangesloten
Na een lange tijd uit te hebben gestaan
De temperatuur in het vriesgedeelte
ontoereikend is
De hoeveelheid voedsel die zich in de vriezer
bevindt de op het serienummerplaatje
aangegeven hoeveelheid overschrijdt
Eén van de deuren voor meer dan 2 minuten
open is blijven staan
Alarm black-out
Wordt geactiveerd wanneer er een langdurige
stroomonderbreking geweest is waardoor de
temperatuur in het vriesgedeelte gestegen is. Op
het display van het vriesgedeelte knippert de
maximum temperatuur die tijdens de stroomuitval
bereikt is.
Druk op de OK-toets om het geluidssignaal uit te
schakelen.
Opmerking: Een toename van de temperatuur op
het display geeft een hogere temperatuur in het
vriesgedeelte aan. Controleer daarom eerst de
kwaliteit van het voedsel alvorens dit opnieuw in
het vriesgedeelte te stoppen of het te consumeren.
Deur open alarm
Het deuralarmsymbool licht op en een
geluidssignaal wordt geactiveerd als één of beide
deuren van het koel- en/of vriesgedeelte meer dan
2 minuten openstaan.
Opmerking: Controleer de deur en druk, na deze
te hebben gesloten, op de OK-toets om het
geluidssignaal te deactiveren.
Operatie-alarmen
Dit alarm geeft een probleem in het apparaat aan.
In het geval van operatie-alarmen worden ook in
het koel-of vriesgedeelte alarmsignalen gemeld. Dit
hangt af van de plaats van het probleem.
Opmerking: Bel de Consumentenservice en geef
de code die op de plaats van de temperatuur op
het display is aangegeven door.
Druk op de OK-toets om het geluiddsignaal te
deactiveren.
WERKINGSSYMBOLEN
6th Sense functie
Als het symbool aangaat betekent dit dat het
apparaat aan het werk is om de optimale
bewaartoestand te bereiken.
De functie wordt automatisch ingeschakeld als:
er een aanzienlijke hoeveelheid te koelen en/of
in te vriezen voedingsmiddelen in het apparaat
is gelegd
de deur van de koelkast en/of de vriezer te lang
open is blijven staan
er een langdurige stroomonderbreking is
geweest en de temperatuur aan de binnenkant
tot een temperatuur is gestegen waarbij de
correcte bewaring van het voedsel niet kan
worden gegarandeerd. Dit symbool licht even
op, waarna het blijft branden tot de optimale
condities voor de bewaring automatisch
hersteld zijn.
Waterfilter
Belangrijk: Het waterfilterpatroon dient te
worden vervangen als op het display het F1%
symbool aangegeven staat.
Vervang het waterfilterpatroon en druk op de OK-
toets tot het F99% symbool verschijnt.
Het waterfilter bevindt zich onder de deur van het
vriesgedeelte.
Dit symbool geeft de staat van het waterfilter aan.
Als het product aangeschaft is en na de vervanging
hiervan, geeft het symbool op het display het
percentage F99%. Dit percentage neemt langzaam,
naar aanleiding van het gebruik en de natuurlijke
uitputting van het waterfilter.
Als een nieuw filter voor een vervanging vereist is,
knippert het F10% symbool op het display en
wordt een geluidssignaal geactiveerd.
Druk op de OK-toets om het geluidssignaal te
deactiveren.
Hoe u het apparaat moet gebruiken
15