IJsfunctie
Deze functie is gactiveerd als het symbool oplicht.
Druk op de ijsfunctietoets voor het gewenste soort
ijs (blokjes of gemalen); het symbool licht op.
Opmerking: Als de deur van het vriesgedeelte
openstaat zorg dan dat de hendel niet geblokkeerd
is omdat in dit geval de verplaatsing van het ijs van
de automatische ijsmachine naar ijsbak in de deur
voorkomen wordt.
De normale ijsproductie bestaat uit ongeveer
7 à 8 hoeveelheden ijs in 24 uur tijd.
Voor de afgifte van ijs:
1. Druk op de knop "ice mode" en kies het
gewenste type ijs.
2. Druk een stevig glas tegen de hendel van de
ijsautomaat. Houd het glas dichtbij de opening
waaruit het ijs naar buiten komt, zodat dit niet
naast het glas valt.
3. Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig
dat u met veel kracht tegen de hendel drukt.
Door krachtig te drukken krijgt u noch sneller,
noch meer ijs.
4. Het is raadzaam het glas langzaam weg te
trekken om de toevoer van het ijs te stoppen
en te voorkomen dat het ijs blijft komen.
5. Het wordt geadviseerd geen erg dunne glazen
te gebruiken voor het wegnemen van ijs.
Afgifte van water
Als de ijs- en waterdispenser voor de eerste keer
wordt gebruikt kunnen de eerste ijsblokjes en het
water een onaangename smaak hebben en daarom
kan men ze beter weggooien. Men raadt aan om
deze handeling te herhalen als de dispenser een
lange tijd niet gebruikt is.
Het water gaat stromen door een glas tegen de
hendel van de dispenser te duwen, het water stopt
wanneer de hendel wordt losgelaten; tegelijkertijd
gaat het licht in de dispenser branden, het dooft
wanneer de hendel wordt losgelaten.
Het is niet nodig om hard tegen de hendels aan te
drukken om de dispenser in te schakelen. Door er
hard tegenaan te drukken werkt de waterdispenser
niet sneller en worden er ook geen grotere
hoeveelheden afgegeven.
Wacht een paar seconden alvorens het glas te
verwijderen zodat ook de laatste paar druppels
water of stukjes ijs worden opgevangen.
De water- en ijsdispenser werkt niet als de deur
van het vriesgedeelte openstaat.
Het ijs komt bij de container van de automatische
ijsmaker in het vriesgedeelte vandaan.
Gebruik van de ijs- en waterdispenser
17
Handige tips voor het gebruik van de
automatische ijsmaker
Als de deur van het vriesgedeelte open is wordt
geadviseerd om het klepje dat als sensor voor het
blokkeren van het overhevelen van ijs van de
automatische ijsmaker in de bak onder de
binnendeur dient vrij te houden.
De ijsbak wordt als volgt verwijderd en weer
geplaatst
1. Steek vier vingers in het gat in de bodem van de
bak en plaats de duim op de ontgrendelknop.
2. Houd de onderkant van de bak met twee
handen vast, druk de ontgrendelknop in en til
de bak op en trek hem eruit. Het is niet nodig
om de knop van de automatische ijsmaker op
de OFF-stand te zetten: de automatische
ijsmaker produceert geen ijs als de bak niet in
de deur zit.
3. De normale ijsproductie bestaat uit ongeveer 7
à 9 hoeveelheden ijs in 24 uur tijd.
BELANGRIJK:
Grote hoeveelheden ijsblokjes kunnen het beste
meteen uit de bak en niet bij de dispenser
vandaan worden gehaald.
Als men voor gemalen ijs kiest, worden de
blokjes voor de afgifte vermalen. Dit kan voor
een kleine vertraging zorgen. Geluid dat door
de ijsmaler wordt geproduceerd is normaal en
het ijs kan in grote verschillen. Als men de
keuze van gemalen ijs naar ijsblokjes omzet kan
bij de eerste blokjes wat gemalen ijs zitten. Na
de koelkast te hebben aangezet duurt het
normaal gesproken een nacht voor de eerste
ijsbolkjes worden geleverd.
Houdt de rand van het glas dicht onder de
waterdispenser. Beweeg het glas voorzichtig om
de verspilling van water te voorkomen.
Gebruik van de automatische ijsmaker