Voordat u contact opneemt met de Consumentenservice....
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de
regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld.
Sommige geluiden kunnen worden beperkt:
door het apparaat waterpas te zetten en het op een vlakke ondergrond te plaatsen
door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere meubels
door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst
door te controleren of de flessen en de pakken elkaar niet raken.
Enkele mogelijke geluiden:
een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet
gebruikt is.
een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat.
een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.
een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.
een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
Als u de volgende geluiden hoort
...werkt uw product uitstekend!!!
Het apparaat werkt niet
Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van de elektrische installatie in uw woning gecontroleerd?
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensator?
Zijn de deuren goed gesloten?
Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te
koelen.
Opsporen van storingen
19