Er is te veel vochtophoping:
Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht
verhinderd wordt.
Controleer of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Droog natte bakjes eerst af voordat u ze in het
apparaat zet.
Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller
zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt
Als er water in het ontdooibakje zit
Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. Het bakje mag tot de helft vol raken. Controleer of
het apparaat waterpas staat zodat het water niet uit het bakje kan stromen.
De temperatuur van de apparaat is te hoog:
Zijn de bedieningen van het apparaat wel goed ingesteld?
Is er een grote hoeveelheid voedsel in het apparaat geplaatst?
Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
Controleer of de deuren perfect sluiten.
Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Als het gedeelte dat contact maakt met het rubber warm aanvoelt:
Dit is normaal als het klimaat warm is en als de compressor in werking is.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open:
Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
Controleer of de interne onderdelen of de automatische ijsmaker niet verkeerd geplaatst zijn.
Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.Verzeker u ervan dat het apparaat perfect
horizontaal staat.
De verlichting werkt niet:
Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van het elektriciteitsnet in uw woning gecontroleerd?
Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
Als het lampje is doorgebrand?
De automatische ijsmaker functioneert niet:
Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuw
apparaat kan dit 24 uur duren.
Staat de ON/OFF-knop wel op de ON-stand?
Controleer of de hendel van de ijsmaker, in het vriesvak, niet op de stand OFF staat, d.w.z. in
horizontale stand (niet op alle modellen).
Komt er water bij de automatische ijsmaker? Is de waterkraan opengedraaid? Het filter kan verstopt zijn
of niet goed geïnstalleerd zijn. Controleer als eerste de instructies voor de filterinstallatie om na te gaan
of het filter correct is geïnstalleerd en niet verstopt is. Als de installatie of verstopping niet het
probleem veroorzaken, roep dan een gekwalificeerde persoon of vakman te hulp.
Als de dispenser niet functioneert:
Is de deur van het vriesgedeelte dicht?
Is de ijsbak goed geplaatst?
Opsporen van storingen
20