21
Als de ijsdispenser niet meer functioneert:
De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt zodat de ijsblokjes aan elkaar gekleefd zijn? Schud de ijsbak
heen en weer om de ijsblokjes te scheiden en verhoog de inhoudscapaciteit. Er wordt geadviseerd om
het oude ijs weg te gooien en nieuw ijs te maken.
Is de hendel van de dispenser te lang ingedrukt gebleven? Wacht ongeveer 3 minuten zodat de motor
van de dispenser zich kan resetten. Grote hoeveelheden ijsblokjes kunnen het beste direct uit de bak
en niet bij de dispenser vandaan worden gehaald.
Als het ijs een onaangename lucht of smaak heeft:
Heeft het ijs onaangename geuren geabsorbeerd? Is de kwaliteit van het water goed? Men raadt aan om
nieuw ijs aan te maken. Gooi het oude ijs weg en maak nieuw ijs aan. Bewaar extra ijs in een afgesloten
houder. Voor water dat mineralen bevat kan een filter nodig zijn.
Is het voedsel goed afgedekt?
Zijn de ijsbak en het vriesgedeelte schoon? Volg de aanwijzingen voor de juiste toevoer van water voor
de ijsdispenser op.
Zijn de slangen goed op de ijsdispenser aangesloten? De eerste ijsblokjes die uit de dispenser komen
kunnen een onaangename smaak hebben; er wordt dus geadviseerd om ze weg te gooien en nieuwe te
maken.
Als de dispenser geen ijs afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
Verander de instelling van het type ijs van ijsblokjes in schraapijs of omgekeerd, om eventuele blokken
ijs te verwijderen. Als de dispenser nog steeds geen ijs afgeeft wacht dan twee minuten en probeer het
nog eens.
Als er condens in het gedeelte van de ijs- en waterdispenser is:
Druk op de betreffende schakelaar om het anticondenssysteem
in te schakelen.
De automatische ijsmaker maakt lawaai (bij bepaalde
modellen):
Aangezien het apparaat een automatische ijsmaker heeft, kan het
zijn dat u gezoem hoort (dit is afkomstig van de waterklep), het
druppelen van water en het lawaai van het ijs dat in de bak valt.
Als het lampje is doorgebrand:
1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
2. Zie het hoofdstuk “Onderhoud en Reiniging”.
BELANGRIJK
Als nog steeds geen ijs wordt afgegeven, wacht dan een paar minuten en herhaal de
operatie.
Indien er sprake is van condens in de ijs/waterzone, druk op de speciaal hiervoor bestemde
knop (in de afbeelding aangegeven met A) om de anticondensinstallatie te activeren.
Als, door op de hendel te drukken, de dispenser niets afgeeft, verander de geselecteerde functie van
ijsblokjes naar gemalen ijs en omgekeerd om eventuele blokken ijs te verwijderen.
Opsporen van storingen