22
Voordat u contact opneemt met de
consumentenservice:
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
handeling na een uur.
Als uw apparaat na de controles in de gids voor het
opsporen van storingen en nadat u het apparaat
opnieuw gestart hebt nog steeds niet goed werkt,
neem dan contact op met de consumentenservice
en leg het probleem duidelijk uit. Geef het
volgende door:
het type en het serienummer van het apparaat
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
de aard van de storing,
het model,
het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
uw volledige adres,
uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deuren van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Consumentenservice