Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat van de
stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koel- en het vriesgedeelte regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw
water en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant
van een koelkast.
Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de koelkast nooit schoon met ontvlambare
vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een vochtige doek en droog ze af met een zachte
doek.
Gebruik geen stoomreinigers.
Reinig de condensor met een stofzuiger. Ga als volgt te werk: verwijder de stootplaat aan de voorkant
(zie de installatiehandleiding) en voer de reiniging uit.
Belangrijk:
De toetsen en het display van het bedieningspaneel (op de deur van het vriesvak) mogen niet gereinigd
worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen, maar met een droge doek.
De leidingen van het koelsysteem bevinden zich in nabijheid van de lekbak en kunnen erg warm
worden. Reinig ze regelmatig met een stofzuiger.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat vervangen.
Vervanging plafondverlichting koelgedeelte (bij bepaalde modellen).
1. Draai de schroef van het lampkapje los.
2. Haal het lampkapje naar beneden en schuif deze naar de binnenkant van het koelgedeelte.
3. Vervang het lampje door een ander exemplaar. Deze zijn bij de Klantenservice verkrijgbaar.
4. Breng het lampkapje weer aan door de hierboven beschreven handelingen in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
Vervanging plafondverlichting vriesgedeelte (bij bepaalde modellen).
1. Verwijder het lampkapje door druk uit te voeren op de zijkanten hiervan.
2. Vervang het lampje door een ander exemplaar. Deze zijn bij de Klantenservice verkrijgbaar.
3. Breng het lampkapje weer aan door de hierboven beschreven handelingen in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
Vervanging bodemverlichting koel- en vriesgedeelte (bij bepaalde modellen).
1. Verwijder het lampkapje door het bovenaan in het midden vast te pakken.
2. Trek het lampkapje naar buiten en kantel het tegelijkertijd lichtelijk naar een kant.
3. Vervang het doorgebrande lampje door een ander exemplaar. Deze zijn bij de Klantenservice
verkrijgbaar.
4. Breng het lampkapje weer aan door de hierboven beschreven handelingen in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
5. Steek de lipjes aan één van de kanten van het lampkapje in de hiertoe voorziene openingen.
6. Vouw het lampkapje zorgvuldig in het midden om de lipjes aan de andere kant vast te klikken.
Vervanging lampje ijsdispenser (bij bepaalde modellen).
1. Verwijder het lampje dat zich in de nis van de ijsdispenser bevindt.
2. Vervang het lampje door een ander exemplaar. Deze zijn bij de Klantenservice verkrijgbaar.
Onderhoud en reiniging
8