Quick Start Guide

Volledige internettoegang: geeft volledige toegang tot alle bronnen op internet.
Kindveilige webinhoudfilters instellen: hiermee kan de gebruiker (uw kind) veilig op
internet. Websites die voor kinderen ongepaste inhoud bevatten, kunt u blokkeren door
een filter in te stellen.
Browsen op specifieke websites beperken: beperk het internetbrowsen alleen tot
websites die in de veilige lijst van het profiel staan. Alle andere adressen zijn nu
geblokkeerd.
Geen internettoegang: de gebruiker heeft geen toegang tot internet. De geïnstalleerde
apps zijn wel beschikbaar.
Max. lengte van sessie: maximale speeltijd die aan de gebruiker is toegekend. De
maximum toegelaten speeltijd is
7
20 min.
Rust tussen sessies: rusttijd tussen 2 sessies, als de maximum speeltijd is bereikt.
Max. aantal sessies per dag: het maximum aantal speelsessies dat per dag aan de
gebruiker is toegekend. Het maximum aantal toegelaten sessies is 4.
Start / Stoptijd: speeltijd die aan de gebruiker is toegekend. Kan bijvoorbeeld worden
gebruikt als u niet wilt dat de gebruiker 's nachts speelt.
Schakel de gekozen controles IN alvorens deze te bevestigen.
Kies het internetbeveiligingsniveau
Tijdbeheer