Quick Start Guide

In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem met dit product ervaart, zijn al onze producten gedekt
door een garantie van één jaar. Lever het product in bij de winkel waar u deze hebt gekocht om een
vervangingsproduct te krijgen.
De garantie dekt gedurende één jaar schade aan het product te wijten aan een productiefout. De
garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door verkeerd of onredelijk gebruik of
onderhoud (gebroken scherm, val, etc).
Beschadig of vervorm het snoer niet. Een beschadigd of vervormd snoer kan tijdens de werking
elektrische schokken of storing veroorzaken. Haal het snoer via de stekker uit het stopcontact en niet
door aan het snoer zelf te trekken.
Garantie
Het gebruik van elektronische/elektrische apparatuur kan de veilige werking van bepaalde vliegtuigen
verstoren en kan door bepaalde vliegtuigmaatschappijen worden beperkt. Neem contact op met uw
vliegtuigmaatschappij alvorens te reizen.
Kurio 7 heeft een vliegtuigmodus. Ga naar instellingen in de Android interface om de vliegtuigmodus te
openen. Alle draadloze verbindingen worden uitgeschakeld.
Beperkt gebruik van elektronisch apparatuur
Alle verpakkingsmateriaal, zoals interne zakken, plastic kragen, plastic folie en karton vormen geen
onderdeel van dit product en moeten voor de veiligheid van uw kind worden verwijderd.
Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
Om Kurio op te laden, gebruik alleen de netadapter die met de Kurio tablet-PC is meegeleverd.
Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebron.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water.
Maak het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek.
Gebruik Kurio nooit terwijl u met een motorvoertuig of fiets rijdt.
Als u ongemak in uw handen of pijn ervaart, stop onmiddellijk met het gebruik van Kurio.
Las tijdens een lang gebruik regelmatig een pauze in.
Als er een klein onderdeel uit de Kurio komt, probeer deze er dan niet uit te halen. Houd deze uit de buurt
van kleine kinderen.
Oefen geen druk uit om een aansluiting in een poort van Kurio te steken. Als het niet lukt om de
aansluiting in een poort te steken, controleer dan of de aansluiting met de poort overeenkomt en of u de
aansluiting juist in de poort hebt geplaatst.
Om het scherm schoon te maken, gebruik een zacht, bevochtigde doek. Maak Kurio niet schoon met
alcohol, oplosmiddel, spuitbus of schuurmiddel.
De siliconen beschermhoes is ontworpen om de tablet te beschermen bij zachte val en voorzichtig
gebruik. De hoes geeft geen garantie op harde val/stoot of verkeerd gebruik.
Waarschuwing
WAARSCHUWING
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN,
VERWIJDER HET DEKSEL OF ACHTERZIJDE NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE
DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN WORDEN. LAAT
REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, VERWIJDER HET DEKSEL OF
ACHTERZIJDE NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN
WORDEN. LAAT REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN..
Het bliksemschichtsymbool in een
driehoek is bedoeld om de gebruiker
te wijzen op de aanwezigheid van
ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning in
de behuizing van het product, die sterk
genoeg kan zijn om een risico op
elektrische schokken bij personen te
vormen.
Het uitroepteken in een driehoek is
bedoeld om de gebruiker te wijzen op
de aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhoudsinstructies in
de literatuur bij het apparaat.