Quick Start Guide

Eldohm
P.O.Box 303
8160 AH Epe
The Netherlands
V01
Geproduceerd in China
Geprint in China
Voor meer informatie over Kurio, ga naar www.kurioworld.com of neem contact op met:
Recycling
Copyrights
Gooi afgedankte elektrische producten en batterijen niet weg met het huishoudelijk afval.
Recycle indien mogelijk. Raadpleeg uw gemeente voor recyclingadvies.
© 2012 Copyrights. Kurio™, Kurio™ logo, KD Interactive™ en KD Interactive™ logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van CIDE Interactive Inc. Alle rechten voorbehouden.
Conformiteitsverklaring
CIDE Interactive
Edificio Europa - Avenida Electricitat n°19
Piso 6P4
P.O. Box 121
08191 RUBI - BARCELONA - SPAIN
Product: Kurio
7
Model: CI1100
We verklaren dat bovenstaand product voldoet aan de basisvereisten en andere relevante bepalingen
vereist door de richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (1999/5/CE),
de richtlijn betreffende laagspanning (2006/95/EC), de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibi-
liteit (2004/108/EC) en is conform de volgende normen:
EN300328: 2006, EN301489-1: 2008, EN301489-1
7
: 2009, EN62209: 2006, EN55022: 2006, EN55024: 2010,
EN61000-3-3: 2008, EN60950-1: 2006, EN50332-2: 2003.
De ondergetekende verklaart hierbij dat het product voldoet aan bovenstaande richtlijnen.
Eric Wolff
Algemeen directeur
Datum van uitgifte: 14 mei 2012
Dit product zendt en ontvangt elektromagnetische radiofrequentie-energie. Indien dit product niet wordt
geïnstalleerd of gebruikt volgens de instructies, kan deze schadelijke storing aan radiocommunicaties,
elektrische apparatuur en persoonlijke medische apparatuur veroorzaken.
Als Kurio schadelijke storing veroorzaakt, heroriënteer of verplaats de antenne voor ontvangst. U kunt
ook proberen om de afstand tussen het apparaat en de ontvanger te vergroten of het apparaat op een
ander stopcontact aan te sluiten. Raadpleeg een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.
Blootstelling aan radiofrequentie-energie