www.lg.com
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LED-TV
*
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u
deze in de toekomst kunt raadplegen.
*De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting.
MN43* MT45* MT40*
MT44* MT46*

Summary of content (35 pages)