Datasheet

LT1785/LT1785A/
LT1791/LT1791A
6
178591fc
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
LT1785 Input Characteristics Pins
A or B; DE = RE = 0V Supply Current vs Temperature
Receiver Propagation Delay
vs Differential Input Voltage
Driver Differential Output Voltage
vs Load Resistance
Driver Differential Output Voltage
vs Temperature
Receiver Propagation Delay
vs Temperature
Driver Propagation Delay
vs Temperature
LT1791 Driver Output Leakage
DE = 0V
LT1791 Receiver Input Current
vs V
IN
LOAD RESISTANCE ()
10
OUTPUT VOLTAGE (V)
4
3
2
1
0
100 1k
178591 G01
T
A
= 25°C
TEMPERATURE (°C)
–40
DIFFERENTIAL VOLTAGE (V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
40
60
178591 G02
–20
20
80
100
R = 27Ω
TEMPERATURE (°C)
–40
DELAY (ns)
1000
800
600
400
200
0
0
40
60
178591 G03
–20
20
80
100
t
PLH
t
PHL
TEMPERATURE (°C)
–40
PROPAGATION DELAY (ns)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
40
60
178591 G04
–20
20
80
100
HL
LH
1mA/DIV
178591 G05
–60V
V
IN
60V
200µA/DIV
178591 G06
–60V
V
IN
60V
1mA/DIV
178591 G07
–60V
V
A
, V
B
60V
TEMPERATURE (°C)
–40
I
CC
(mA)
7
6
5
4
3
2
1
0
0
40
60
178591 G08
–20
20
80
100
RECEIVER ONLY
STANDBY
DRIVER AND
RECEIVER ON
V
IN
DIFFERENTIAL (V)
0
DELAY (ns)
700
600
500
400
300
200
100
0
178591 G09
2
5
1
34
HL V
CM
= 12V
HL V
CM
= –7V
LH V
CM
= –7V
LH V
CM
= 12V