Datasheet

8
LTC1343
SWITCHI G TI E WAVEFOR S
UWW
Figure 6. V.11, V.35 Driver Propagation Delays
Figure 7. V.11, V.35 Receiver Propagation Delays
Figure 8. V.10, V.28 Driver Propagation Delays
Figure 9. V.10, V.28 Receiver Propagation Delays
5V
1.5V 1.5V
50%
10%
90%
t
PLH
t
r
0V
V
O
V
O
–V
O
D
B – A
A
B
t
PHL
t
SKEW
t
SKEW
1343 F06
1/2 V
O
f = 1MHz : t
r
10ns : t
f
10ns
V
DIFF
= V(A) – V(B)
50%
10%
90%
t
f
V
OD2
–V
OD2
0V
1.5V
0V
1.5V
t
PLH
V
OH
V
OL
B – A
R
t
PHL
1343 F07
f = 1MHz : t
r
10ns : t
f
10ns
INPUT
OUTPUT
3V
0V
1.5V
0V
–3V
3V
1.5V
0V
3V
–3V
t
PHL
t
f
V
O
–V
O
D
A
t
PLH
t
r
1343 F08
V
IH
V
IL
1.3V
0.8V
1.7V
2.4V
t
PHL
V
OH
V
OL
A
R
t
PLH
1343 F09