Installatie handleiding
voorwoord
Gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioning. Wanneer u de volgende
stappen nauwkeurig volgt garanderen wij u een goede montage en jarenlang
plezier van uw aankoop.
Alvorens te beginnen met de montage dient u een goede plaats voor de binnen
en de buitenunit te bepalen.
De binnenunit:
• zorgdatdezevrijuitkanblazen.
• monteerdezealtijdzohoogmogelijk
voor een goede temperatuur verdeling.
• voorkomdatdeunitrechtoppersonen,dierenofplantenuitblaast.
• monteerdeunitopeenvlakkeenstevigeondergrond.
• indebuurtvandeunitdienteengeaard230V
stopcontact aanwezig te zijn.
De buitenunit:
• monteerdebuitenunitbijvoorkeuropeen
schaduwrijkeplaatsbinnen4metervandebinnenunit.
• deunitdientminimaal15cmvandemuurtestaan
met de ventilator aan de voorkant.
• zorgdatdeunitvrijuitkanblazenenvoldoendeventilatieheeft.
• plaatsdeunitminimaal10cmvandegrondzodat
condenswater goed afgevoerd kan worden.
• wanneerudeunittegendemuurwiltmonteren
zijnhierspecialebeugelsvoorindehandel.
Deze beugels zijn tevens te verkrijgen bij uw dealer.
• voorhetplaatsenopdegrondzijnspecialevloerprofielenindehandel.
raadpleeguwdealerhiervoor.
Deleverancierisnietverantwoordelijkvoorfoutieveinstallatieengevolgschade.
Heeft u vragen?
Neem contact op met uw dealer welke u zal
doorverwijzen naar de serviceorganisatie.