Installatie:
1 controleerdeinhoudvandeverpakking,
devolgendeartikelenbehorenaanwezigtezijn:
1. binnenunit
2. buitenunit
3. muurplaat
4. afstandsbediening
incl.batterijenenhouder
5. leiding beugels
6. beschrijving
7. muurdoorvoer + bandage
8. afvoerslang
9. extra isolatieslang
10. condensafvoer van
de buitenunit
2 Monteerdemuurplaattegendemuuropminimaal5cmvanhetplafond.
Bevestig de plaat 1 keer in het midden (1) en controleer of deze waterpas
hangt. Teken vervolgens de overige gaten af (2 t/m 7)en schroef de plaat
helemaalvast.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2 3
54 76
Eventuele afwijkingen van uw unit t.o.v. de tekening
wordt veroorzaakt door de verschillende types.