7 Plaatsdeaansluitingvandecondensafvoerindebodemplaatvandebuiten-
unit(hieriseenrondesparingvoorvoorzien).Monteervervolgensdebuiten-
unitzoalsbeschreveninhetvoorwoord.
8 Verwijderdezijkapvandeunitensluitdekabelaanopdestekkerverbinding.
min.15cm
min.15cm