9 Verwijderdeplasticdoppenopdekranenvandebuitenunit
en de doppen op de slangen.
• Draaidekoppelingenhandvastinelkaarenzorghierbijdatdeslangenrecht
voordekranenwordengehouden.
• Draainudekoppelingenvastmetgoedpassendesteeksleutels.
• De unit is gevuld met een milieuvriendlijk koelgas.
10 Isoleer de leidingen volledig met
de meegeleverde isolatie.
11 LET OP!
Toestel wordt aangeleverd met gesloten (dicht staande) kranen.
Deze dient u te openen alvorens het toetsel in bedrijf te stellen.
Procedure is als volgt:
•Verwijderde2blinddoppenopdekranen(ziefoto)
•Opend.m.v. meegeleverde inbussleutel de kranen.Let op! De kranen staan
open indien deze volledig links om (tegen de wijzers van de klok in) zijn open-
gedraaid.
•Schroefdeblinddoppenweeropdekranen,endraaidezestevigengoedvast.
•Controleer de koppelingen (en de blinddoppen) op lekkage d.m.v. een
oplossing van water en afwasmiddel.
•Plaatshiernadezijkapweerterug.
12 Demontageisnuklaar,leesaandachtig
degebruikershandleidingdoor,voordat
u de airconditioning gaat gebruiken.
Wij wensen u veel succes bij de montage en vooral veel comfort bij gebruik!
A B
A
Steeksleutel om de kraan
stil te houden
B Steeksleutel om de koppeling
aan te draaien
Blinddop