ADV105     |  NEDERLANDS
Binnenstation ADV 105 voor
VISTADOOR AUDIO-DEURINTERCOM
Hartelijk dank voor uw aankoop van het VISTADOOR audio-binnen-
station. U heeft een hoogwaardig apparaat met handsfree-functie en
handset gekocht.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
1x Binnenunit met handset
1x Bevestigingsmateriaal
1x Gebruiks- en montagehandleiding
1x Boorsjabloon
Legende
1) Binnenunit
2) Handset
4) Niet-storen-toets
6) Power-LED
7) Spreektoets
8) Deuropenertoets
13) Alarmtoets
14) Melodietoets
15) Regelaar voor gespreksvolume
16) Kabeldoorvoer
17) Aansluitklemmen
18) Contactvoetje voor handset
19) Connector voor aansluitingsprintplaat
20) Connector voor handset-contactvoetje
21) Regelaar voor belvolume
22) Aansluiting voor VTX-BELL
INSTALLATIE
1. Bepaal een geschikte plaats voor de montage van de binnenunit(s)
en installeer de leidingen naar die plek(ken).
2. Verwijder de frontcover van de binnenunit. Aan beide zijkanten
van de binnenunit bevinden zich in het midden bevestigingsclips.
Trek de frontcover voorzichtig los. Let erop dat het kabeltje van het
handset-contactvoetje en het aansluitkabeltje van de aansluitings-
printplaat naar de hoofdprintplaat niet afbreken. De kabeltjes
zijn met stekkers op de hoofdprintplaat aangesloten. De stekkers
kunnen om de montage te vergemakkelijken losgetrokken worden.
3. Voor de doorvoer van de leidingen in de behuizing bevindt zich
onder – in het midden tussen de aansluitklemmen – een gat in de
behuizing (16).
4. Boor met behulp van de boorsjabloon vier gaten (Ø 6 mm) in de
muur. Positioneer daartoe de boorsjabloon met een waterpas op
de plek waar de binnenunit geïnstalleerd dient te worden. Plak de
boorsjabloon vervolgens met plakband vast op de muur en boor
dan de vier gaten.
5. Verwijder de boorsjabloon en steek in ieder boorgat een van de
meegeleverde pluggen.
6. Voer nu de aansluitkabel door het gat in de onderkant van de
binnenunit en schroef de behuizing met vier schroeven vast op de
muur.
7. Nu kunt u de aansluitkabel makkelijk op de juiste lengte maken en
op de betreffende aansluitklemmen aansluiten.
8. Steek daarna de stekkers van de aansluitingsprintplaat en het
handset-contactvoetje in de betreffende connectors op de hoofd-
printplaat (de witte stekker van de aansluitingsprintplaat in de
witte connector en de zwarte stekker van het handset-contactvoetje
in de zwarte connector).
9. Nu kan de frontcover weer aangebracht worden. Houd daartoe
de frontcover aan de rechterkant tegen de behuizing en druk de
frontcover vervolgens voorzichtig vast op de behuizing. Zie daartoe
ook afbeelding 2. Let erop dat de toetsen niet klemmen en dat de
bevestigingsclips goed vastklikken.
10. Sluit het spiraalsnoer aan op de handset. De stekker van het
spiraalsnoer past maar op één manier in de connector van de
handset.
11. Sluit de andere stekker van het spiraalsnoer aan op de binnenunit.
De stekker van het spiraalsnoer past maar op één manier in de
connector van de binnenunit voor de handset.
12. Plaats de handset op de binnenunit.
INGEBRUIKNAME
Aansluiting voedingsspanning
De voedingsspanning kan naar keuze op het binnen- en/of buiten-
station aangesloten worden. Hiertoe zijn telkens schroefaansluitingen
aanwezig.
Het is ook mogelijk de voedingsspanning direct op de signaalleiding
aan te sluiten, bijv. wanneer alle signaalleidingen vanuit de zekering-
kast naar de buiten- en binnenunits aangelegd zijn. De voedingsadapter
moet dan parallel op massa en +15V worden aangesloten.
Met één voedingsadapter kunnen maximaal 8 units van spanning
worden voorzien. Bij meer dan 8 units is een tweede voedingsadapter
nodig.
OPMERKING: Sluit de voedingsadapters pas aan op het lichtnet
wanneer de montage van de installatie volledig afgerond is. Anders kan
er tijdens het installeren kortsluiting optreden, waardoor de apparatuur
in het ergste geval defect zou kunnen raken.
EERSTE STAPPEN
1. Sluit de voedingsadapter aan op het lichtnet.
2. Druk op een beldrukknop van het buitenstation.
3. Wacht tot het (de) binnenstation(s) weer stand-by is (zijn).
Als er meerdere buitenstations parallel geschakeld zijn, dan dient u de
stappen 2 en 3 voor ieder buitenstation te herhalen.
Daarna is de installatie bedrijfsklaar.
FUNCTIES VAN DE INSTALLATIE
Bellen
Als er op de beldrukknop van het buitenstation gedrukt wordt, geeft de
binnenunit de ingestelde belmelodie weer en knipperen de lichtkaders
van de spreektoets en de deuropenertoets op de binnenunit ca. 60
seconden.
Spreken
Neem de handset van de binnenunit of druk kort op de spreektoets
en spreek met de bezoeker. Het lichtkader van de spreektoets brandt
continu blauw zolang de spraakverbinding actief is.
Om het gesprek te beëindigen plaatst u de handset weer op de binnen-
unit of drukt u nogmaals op de spreektoets. De spraakverbinding kan
te allen tijde tot stand worden gebracht. Het is niet nodig dat er eerst
gebeld wordt. Neem daartoe gewoon de handset van de binnenunit.
12
ADV-105_I-Manual_Fin3+3mm.indd 12 30.08.12 16:54