User's Manual

17

16
SLOVENSKÝ
Ak ste si výrobok zakúpili v USA, Latinskej Amerike (Mexiko 011-882-800-8989), a Ázii a Tichomorí (Čína 400-820-8973), kontaktujte spoločnosť
Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) na tel. čísle 1 877 800-8989. Ak ste si výrobok zakúpili kdekoľvek inde, kontaktujte spoločnosť
Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Môžete nám napísať alebo použiť jedno z týchto
telefónnych čísel: Kanada 866-348-4171, Taliansko 353 65 68 69 354, Rakúsko 0800296482, Belgicko 0800-79201, Česká republika 800-142471,
Dánsko 8088-2128, Fínsko 800-112768, Francúzsko 0800-918201, Nemecko 0800-1819388, Grécko 00800-353-12008, Taliansko 800-871-479,
Holandsko 0800-0228919, Nórsko 800-10906, Rusko 810-800-20051353, Španielsko 900-982-909, Švédsko 020-792650, Švajčiarsko 0800834659,
Veľká Británia 0800-0569520.
Môžeme Vás požiadať, aby ste vyplnili reklamačný list a odoslali vyplatene nasledujúce položky a na vonkajšej strane obálky alebo balíčka uviedli
Spiatočné autorizačné číslo (RMA).
• závadný produkt,
• potvrdenie o nákupe a
• krátky písomný popis problému.
Spoločnosť Monster Váš produkt skontroluje a bude Vás kontaktovať do piatich pracovných dní, aby Vás oboznámila s výsledkami kontroly, alebo
Vám jednoducho odošle náhradný produkt do tridsiatich dní. Za kontrolu neúčtujeme žiaden poplatok.
Ako platí štátne právo? Táto záruka sa riadi zákonmi štátu Kalifornia, USA. Zaručuje Vám špecické zákonné práva, ale takisto môžete mať iné
práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých štátov. Táto záruka nemá vplyv na akékoľvek dodatočné práva, ktoré máte podľa zákonov svojej jurisdikcie,
ktorými sa riadi predaj spotrebiteľského tovaru, vrátane vnútroštátnych zákonov, ktorých súčasťou je smernica ES 44/99/ES.
©2011 Monster, LLC
MONSTERS LIVE FOREVER®  
   ?          Monster,  
     «»,       .
   ?           Monster. 
        .
    «»?  «»         
  .
     ?      ,    
,  ,   ,  , , ,  
 ,     , ,   -
   (, , ).  ,        
     .            ,
            .
     ,   ?       ,   .
     ,   ( 011-882-800-8989)  -  ( 400-820-8973),
   Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005)   1 877 800-8989.       ,
   Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, .     
      :  866-348-4171,  353 65 68 69 354,  0800296482,  0800-
79201,   800-142471,  8088-2128,  800-112768,  0800-918201,  0800-1819388,  00800-353-
12008,  800-871-479,  0800-0228919,  800-10906,  810-800-20051353,  900-982-909,  020-792650,
 0800834659,  0800-0569520.
               
,            (RMA)
•   ,
• ,    , 
•   .
 «»             , 
  ,             .
 .
   ?      , .   
  ;  ,           .     
 ,         ,    ,  
 ,  ,    ,      44/99/EC.
©2011 Monster, LLC
15 16
