62
-
1 L til tykke blandinger.
- 0,8 L til flydende blandinger.
- Man kan tilsætte ingredienser under
b
landingen ved at tage proppen med
måleangivelse (i1) af låget og hælde
ingredienserne ned gennem
påfyldningsåbningen.
Tips:
- Hvis ingredienserne sætter sig fast
skålens sider under blandingen, skal
man standse apparatet og tage
stikket ud. Tag blenderskålen af
apparatet. Brug skraberen (n) til at
skubbe tilberedningen ned kniven.
Før aldrig hænderne eller fingrene ned i
skålen eller i nærheden af kniven.
Man kan:
- tilberede meget fint blendede supper,
saucer, cremer, kompotter, milkshakes,
cocktails.
- røre alle flydende deje (til
pandekager, doughnuts, clafoutis,
budding).
6.2 Man kan bruge saftfiltret (i5) til at
lave sojamælk, frugtsafte og cocktails
uden kerner og skind.
Det gør man ved at sætte filtret ned i
blenderskålen (i3) med gitteret i metal
vendt nedad, idet man skal sørge for at
placere filtrets riller ribberne indeni
skålen.
- Sæt låget (i2-1) blenderskålen for
at holde filtret fast.
- Før fødevarerne eller væskerne ned i
filtret gennem åbningen til proppen
med måleangivelse (i1-1). Sæt
proppen i igen og stil
hastighedsvælgeren (a3) position
«1» eller «2» eller giv nogle impulser
med «Pulse» funktionen.
Tips:
Når du presser saft af gulerødder
eller æbler, skær frugterne i små tern og
tilsæt et mål vand.
- Med støderen (i4) kan man
homogenisere og stampe
tilberedningerne (især meget tykke
tilberedninger) i blenderskålen. Det
gør man ved at føre støderen ned
gennem den centrale åbning i
blenderskålens låg (i2). Skub
fødevarerne ned mod knivene med
s
tøderen, mens apparatet kører.
OBS: Brug aldrig støderen (i4) uden
låget (i2), da den ellers risikerer at
k
omme i berøring med knivene. Brug
ikke støderen med et andet tilbehør.
Man kan hælde de flydende tilbered-
ninger direkte ud gennem filtret i låget,
uden at tage låget af (i2-1).
Det gør man ved at dreje låget hen
positionen med filter (fig. 6-2).
7 : PRESSE CITRUSFRUGTER
ANVENDT TILBEHØR:
- Skål (b3).
- Citruspresser (j) (afhængig af model).
MONTERING AF TILBEHØRET:
- Anbring skålen (b3) motorblokken
(a) og spær den.
- Glid drevet (j3) motorblokkens
udtag (a1).
- Sæt sikurven (j2) skålen og spær
den ved at dreje den til højre.
- Sæt keglen (j1) sikurvens åbning
(j2).
- Sådan afmonterer man
citruspresseren: frigør sikurven (j2) og
skålen, dernæst kan helheden tages
af motorblokken.
START OG GODE RÅD:
- Sæt en halv citrusfrugt keglen (j1).
- Hold den fast og stil samtidigt
hastighedsvælgeren (a3) position
«1» for at starte.
- Man kan presse op til 0,6 L saft af
citrusfrugter uden at tømme skålen.
- Vigtigt: sikurven (j2) skal skylles efter
hver 0,2 L.
8 : HAKKE SMÅ MÆNGDER MEGET FINT
ANVENDT TILBEHØR:
- Urtehakker (k) (afhængig af model).
MONTERING AF TILBEHØRET:
- Kom ingredienserne ned i
urtehakkerens skål (k2).
- Sæt låget (k1) urtehakkerens skål
(k2) og spær det ved at dreje det
med uret.
- Sæt de samlede dele
motorblokken (a).
START OG GODE RÅD:
Robot notice 3:ROBOR BAGUIO 22/09/10 8:52 Page 62
 
 

Don't see a manual you are looking for?