Manual

60
%
3 Warna selektif
Semua warna selain daripada warna
terpilih direkam dalam hitam dan putih.
Efeknya dapat dipilih selama tinjauan
langsung (0 63).
Lampu kilat terpasang
dimatikan; penggunaan tripod disarankan
saat penerangan kurang.
1 Siluet
Subjek siluet terhadap latar terang.
Lampu kilat terpasang dimatikan;
penggunaan tripod disarankan saat
penerangan kurang.
2 Terang
Gunakan bersama scene terang untuk
menciptakan gambar terang yang tampak
seperti terisi cahaya.
Lampu kilat
terpasang dimatikan.
3 Gelap
Gunakan bersama scene gelap untuk
menciptakan gambar gelap kelam dengan
sorotan menyolok.
Lampu kilat terpasang
dimatikan; penggunaan tripod disarankan
saat penerangan kurang.