5454 Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
4.8 Laitteen käyttö käy-
tettäessä pesuaineita.
Veden työpainetta ja määrää
voidaan säätää käyttämällä
vesimäärän ja vedenpaineen
säädintä (6).
Pesuaineita ei voida levittää
käytettäessä jatkoletkua.
1. Täytä säiliö puhdistusaineel-
la.
2. Asenna Flexopower Plus
suutin ja säädä se matalalle
paineelle (katso kohta 4.7).
3. Säädä annostelusäätimestä
(12) tarvittava pesuainemää-
rä (0-5%).
4. Aloita pesuaineen levitys
alhaalta ylöspäin.
5. Anna puhdistusaineen vaikut-
taa ohjeen mukaisesti. Huuh-
tele tämän jälkeen puhtaalla
vedellä.
Erillinen puhdistusainesäiliö
1. Irrota pesuainesäiliön kansi
imuletkuineen.
2. Asenna pesuainesäiliön kan-
si imuletkuineen erilliseen
puhdistusainesäiliöön.
Kannessa on vakiokierteet,
jotka sopivat useimpiin pesu-
ainesäiliöihin. Mikäli käyttä-
mässäsi pesuainesäiliössä ei
ole vakiokierteitä, voit poistaa
kannen letkusta poistamalla
ensin suodattimen. Poistettuasi
kannen asenna suodatin takai-
sin paikalleen.
Mikäli pesuaineletku on liian
lyhyt, voit vetää sitä lisää lait-
teesta.
4.9 Vesimäärän ja vedenpai-
neen säätö