55Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
5 Sovelluskohteet ja työskentelyme-
netelmät
5.1 Yleistä Tehokas painepesu edellyttää muutamien ohjeiden noudattamista
ja kokemusta tietyistä puhdistustehtävistä. Oikein valitut varusteet
ja puhdistusaineet lisäävät painepesurin tehoa. Seuraavassa jak-
sossa on perustietoja puhdistamisesta.
5.1.1 Puhdistusaine ja
vaahto
Vaahto tai puhdistusaine on levitettävä kuiville pinnoille, jotta ke-
mikaali pääsee suoraan kosketukseen lian kanssa. Levitä puhdis-
tusainetta esimerkiksi auton pinnoille alhaalta ylös, jotta ei synny
muita puhtaampia alueita, jolloin puhdistusaine väkevöityy ja valuu
alaspäin. Anna puhdistusaineen vaikuttaa useita minuutteja ennen
huuhtelemista. Älä kuitenkaan anna sen kuivua puhdistettavalle
pinnalle. Huomautus: Varo puhdistusaineen kuivumista. Muutoin
puhdistettava pinta voi vaurioitua.
5.1.2 Mekaaninen hankaus Pinttynyt lika voi edellyttää mekaanista hankausta. Tätä tarkoitusta
varten on olemassa erityisiä harjoja, esimerkiksi auton pesemi-
seen.