49Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
2 Kuvaus
Tämä painepesuri on tarkoitettu
kotikäyttöön seuraaviin kohtei-
siin:
- Autot, moottoripyörät, veneet,
matkailuperävaunut, perä-
vaunut, parvekkeet, terassit,
kiveykset, puupinnat, tiilipin-
nat, grillit, pihakalusteet ja
ruohonleikkurit
Osassa 5 kuvataan painepesu-
rin käyttäminen eri puhdistus-
töissä.
Käytä painepesuria vain tässä
käyttöoppaassa kuvattuihin
tarkoituksiin.
Turvaohjeet on otettava huomi-
oon, jotta laite tai puhdistettava
pinta ei vahingoitu eikä vakavia
henkilövahinkoja satu.
2.1 Käyttökohteet
2.2 Osat ja mallitiedot Llsätietoja on tämän käyttöop-
paan lopussa.
1 Käynnistys- ja sammutus-
kytkin
2 Veden sisäänmenoliitin ja
suodin
3 Korkeapaineliitin (vain mal-
lit, joissa ei ole letkukelaa)
4 Korkeapaineletku
5 Sähköjohto
6 Vesimäärän ja vedenpai-
neen säädin
7 Ergo 2000 suihkusuutin ja
lukko
8 Flexopower Plus suutin
9 Turbohammer Plus suutin
10 Irrotettava säiliö pesuaineil-
le
11 Suuttimen puhdistustyökalu
12 Annostelusäädin pesuai-
neille
13 Letkukela
14 Letkukoukku (vain mallit,
joissa ei ole letkukelaa)
15 Mallikilpi
16 Teleskooppikahvan painike
17 Kärrykahva (teleskooppi-
kahva)
18 Käännettävä johtokoukku
Tekniset tiedot: Tekniset tiedot
ovat laitteen mallikilvessä (15).
Varaamme oikeuden muuttaa
teknisiä tietoja.