5050 Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
3 Ennen painepesurin käytön
aloittamista
3.1 Suihkusuuttimen pidik-
keiden kiinnittäminen
Kiinnitä suihkusuuttimen pidik-
keet laitteeseen.
3.2 Letkukoukun kiinnittämi-
nen (mallit, joissa ei ole
letkukelaa)
Kiinnitä letkukoukku (14) konee-
seen kahdella ruuvilla.
Huomautus: Letkukoukku
voidaan kiinnittää sekä eteen
että taakse. Kiinnitä letkukouk-
ku eteen, jos laite ripustetaan
seinälle säilytettäväksi erityisen
seinäkoukun avulla.
3.3 Letkukelan kahvan
kiinnittäminen (mallit,
joissa on letkukela)
Kiinnitä letkukoukun kahva
kärryjen kahvaan (ruuveja ei
tarvita).