5252 Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
4.2 Suihkusuuttimen kiinnit-
täminen
1. Vedä ruiskupistoolin sinistä
pikavapautinta (A) taakse-
päin.
2. Aseta suihkusuuttimen (B)
nippa pikavapautusliitäntään
ja vapauta se.
3. Vedä suihkusuutinta tai
muuta varustetta eteenpäin
sen tarkistamiseksi, että se
on kiinnitetty ruiskupistooliin
tiukasti.
4.3 Vesiliitäntä TÄRKEÄÄ! Käytä vain
puhdasta vettä. Jos sisään
menevän veden sekaan voi jou-
tua hiekkaa, esimerkiksi kaivo-
sta, käytä ylimääräistä suodinta.
1. Anna veden juosta ennen
vedensyötön yhdistämistä
vesiliitäntään. Tämä estää
hiekkaa ja likaa pääsemästä
laitteeseen.
Huomautus: Tarkista, että
vedensyötön suodatin on
paikoillaan, ja että se ei ole
tukossa.
2. Yhdistä vesiletku vesiliitän-
tään pikaliittimen avulla.
Sisään tulevan veden paine
saa olla enintään 10 baaria ja
lämpötila enintään 60 °C.
3. Avaa vedensyöttö.
Voit käyttää tavallista 0,5 tuu-
man puutarhaletkua, jonka
pituus on vähintään 10 ja
enintään 25 metriä.
HUOMAUTUS: Jos
yhdistät laitteen
kunnalliseen vesi-
johtoon, ota huo-
mioon paikalliset
määräykset.
4.4 Teleskooppikahva
Laitteessa on teleskooppikahva.
Voit nostaa tai laskea kahvaa
painamalla nuppia ja siirtämällä
kahvaa ylös- tai alaspäin. Kah-
van on oikeassa asennossa,
kun kuuluu napsahdus.
HUOMAA!
Puhdista nippa aina mahdolli-
sesta liasta ennen kuin yhdistät
suihkuputken pistooliin.
A
B