Operation Manual

haalt u het apparaat uit de energiebesparen-
de modus.
PROGRAMMATABEL
Programma/Type wasgoed Lading Mogelijke opties
Katoen
1)
(30° - 90°) : Wit of kleur, b.v. nor-
maal vervuilde werkkleding, lakens, tafella-
kens, ondergoed, handdoeken..
5,5 kg
Spoelstop, Voorwas, Extra kort
2)
,
Eco
3)
, Strijkvrij, Extra spoelen, Startuit-
stel
Synthetisch (30° - 60°) : Synthetische weef-
sels, ondergoed, gekleurde weefsels, kreuk-
vrije overhemden, blouses.
2,5 kg
Spoelstop, Voorwas, Extra kort
2)
,
Eco
3)
, Strijkvrij, Extra spoelen, Startuit-
stel
Fijne was (30° - 40°) : Voor alle fijne materia-
len, bijvoorbeeld gordijnen.
2,5 kg Spoelstop, Voorwas, Extra kort, Extra
spoelen, Startuitstel
Wol (30° - 40°) : In de machine wasbare wol-
len artikelen met het label “zuiver scheerwol,
machinewasbaar, krimpt niet".
1,0 kg Spoelstop, Startuitstel
Handwas) (koud - 40°): Zeer fijne stukken
met het label “handwas".
1,0 kg Spoelstop, Startuitstel
Jeans (60°) : Voor het wassen van spijker-
goed. De Extra spoelen-optie is ingeschakeld.
3,0 kg Spoelstop, Voorwas, Strijkvrij, Startuit-
stel
Sport intensief (40°) : Voor zeer vuile bui-
tenkleding. De Prelavado-optie is ingescha-
keld.
2,5 kg Spoelstop, Extra spoelen, Startuitstel
Gordijnen (40°) : Voor het wassen van gor-
dijnen. De Voorwas-optie is ingeschakeld.
2,5 kg Spoelstop, Extra spoelen, Startuitstel
Inweken (30°) : Weken van zeer vuil was-
goed. De trommel stopt gevuld met water.
5,5 kg Startuitstel
Spoelen : Met de hand gewassen stukken
kunnen met dit programma gespoeld worden.
5,5 kg Spoelstop, Strijkvrij, Extra spoelen,
Startuitstel
Pompen : Voert een leeg programma uit na
een Spoelstop.
5,5 kg
Centrifugeren : Een centrifugecyclus van
400 tot 1300 na een Spoelstop.
5,5 kg Startuitstel
1) Referentieprogramma voor testinstanties volgens de CEI 456-norm (Katoen 60° + Eco-optie) : 46 L / 0,93 kWh /
140 min
2) Niet beschikbaar met Eco-programma.
3) Beschikbaar voor programma's met een wastemperatuur van 40°C en hoger.
ONDERHOUD EN REINIGING
Trek de stekker uit het stopcontact voordat
u de machine reinigt.
Ontkalken
Gebruik een geschikt niet-corrosief product
voor wasmachines om het apparaat te ont-
kalken. Lees de verpakking voor de aanbe-
volen hoeveelheden en hoe vaak u moet ont-
kalken.
De buitenkant
Gebruik een warm sopje om de buitenkant
van de machine schoon te maken. Gebruik
nooit alcohol, oplosmiddelen of soortgelijke
producten.
Doseerbakje
Ga als volgt te werk om het filter te reinigen:
6