Operation Manual

Problemen Oorzaken
De wasresultaten zijn on-
bevredigend:
het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine,
er zit te veel wasgoed in de trommel,
het wasprogramma is ongeschikt,
er is te weinig wasmiddel gebruikt.
De machine staat te
schudden of maakt la-
waai:
niet alle verpakkingsmateriaal is uit het apparaat verwijderd (zie de pa-
ragraaf Installatie),
het apparaat staat niet waterpas en is niet in balans,
het apparaat staat te dicht bij de muur of tegen meubels aan,
het wasgoed is ongelijk verdeeld in de trommel,
de lading is te klein.
Het wasprogramma
duurt veel te lang:
de watertoevoerfilters zijn vuil,
de stroom of de watertoevoer zijn afgesloten,
de motoroververhittingsdetector is geactiveerd,
de watertoevoertemperatuur is lager dan normaal,
het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is geactiveerd (te veel was-
middel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het
schuim,
de uit-balansdetector is geactiveerd: er is een extra fase toegevoegd
om het wasgoed gelijkmatiger te verdelen in de trommel.
De wasmachine stopt tij-
dens een wascyclus:
de water- of stroomtoevoer is kapot,
er is een Spoelstop geselecteerd,
de kleppen van de trommel zijn open.
De klep kan niet geo-
pend worden op het
eind van een program-
ma:
de temperatuur in de trommel is te hoog,
de klep wordt 1-2 minuten na het eind van het programma ontgrendeld.
De foutcode E40 ver-
schijnt op de display
2)
en de toets 'Start/Pau-
ze' knippert rood
3)
:
de klep is niet goed gesloten.
De foutcode E20 ver-
schijnt op het dis-
play
2)
en de toets 'Start/
Pause' knippert rood
3)
:
het afvoerfilter is verstopt,
de afvoerslang is verstopt of gebogen,
de afvoerslang is te hoog bevestigd (zie de paragraaf "Installatie"),
de afvoerpomp is geblokkeerd,
de standpijpen zijn verstopt.
De foutcode E10 ver-
schijnt op het dis-
play
2)
en de toets 'Start/
Pause' knippert rood
3)
:
de waterkraan is dicht,
de watertoevoer is afgesloten.
er verschijnt een rode ring op de watertoevoerslang
1)
.
De foutcode EF0 ver-
schijnt op het dis-
play
2)
en de toets 'Start/
Pause' knippert rood
3)
:
het afvoerfilter is verstopt,
de beveiliging tegen overstromen is geactiveerd, ga als volgt te werk:
- draai de waterkraan dicht,
- laat gedurende 2 minuten het water afvoeren voor u de stekker uittrekt,
- neem contact op met de klantenservice.
De wasverzachter
stroomt meteen in de
trommel als u dit in het
wasmiddelbakje doet:
u bent voorbij het teken MAX gegaan.
1) afhankelijk van het model.
2) Op sommige modellen klinken er geluidstonen
3) Druk na het oplossen van het probleem op de toets "Start/Pauze" om het onderbroken programma opnieuw te
starten.
8