Operation Manual

WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN
Gebruik alleen wasmiddelen en nabehande-
lingsproducten die bedoeld zijn voor ge-
bruik in een wasmachine. Het mengen van
verschillende soorten wasmiddel wordt niet
aanbevolen. Dit kan het wasgoed beschadi-
gen. Er zijn geen beperkingen bij het ge-
bruik van waspoeder. Vloeibare wasmidde-
len mogen niet worden gebruikt als er een
voorwas geselecteerd is. Bij programma's
zonder voorwas moet het vloeibare wasmid-
del worden toegevoegd in een doseerbal.
Wasmiddeltabletten of doseringen waspoe-
der moeten in het wasmiddelbakje van de
wasmiddellade van de machine worden ge-
daan.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen Hoogte
Breedte
Diepte
850 mm
400 mm
600 mm
NETSPANNING/FREQUENTIE
STROOMVERBRUIK
230 V / 50 Hz
2300 W
WATERDRUK Minimaal
Maximaal
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Aansluiting op watertoevoer Type 20/27
MONTAGE
Verwijder alle beschermende verpakking
voor transport voordat u de machine voor
het eerst gebruikt. Bewaar de verpakking
voor als u de machine nog eens moet ver-
voeren: het vervoeren van een niet-beveiligd
apparaat kan interne onderdelen beschadi-
gen en lekkages of storingen veroorzaken.
Het apparaat kan ook beschadigd raken
door fysiek contact.
Uitpakken
1
2
3
4
Verwijderen van de transportschroeven
2
3
1
b
a
1a 1b
2a
2b
3
4
9