Operation Manual

15
de oplader naar een Oral-B Service Center.
Beschadigde of niet-functionerende appa-
ratuur kunt u beter niet langer gebruiken.
Repareer het apparaat niet zelf of haal het
apparaat niet uit elkaar. Dit kan brand,
elektrische schok of letsels veroorzaken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen onder de 3 jaar. Kinderen
van 3 tot 14 jaar en personen met ver-
minderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, mogen de
tandenborstel enkel gebruiken onder
toezicht of na instructies over het veilige
gebruik van het apparaat en de mogelijke
gevaren ervan.
Reiniging en onderhoud mag niet worden
uitgevoerd door kinderen.
Houd toezicht op kinderen om te voor-
komen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Gebruik dit product alleen waarvoor u het
dient te gebruiken zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen toebehoren die
niet worden aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING
Als het product gevallen is, dient u de opzetborstel te vervangen voor
uw volgende gebruik, ook als er geen zichtbare schade is.
Plaats de oplader niet in water of andere vloeistoffen. Plaats of
bewaar de oplader niet op een plek waar het in een bad of wastafel
kan vallen. Pak geen oplader die in het water is gevallen. Haal
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Haal het apparaat niet uit elkaar, tenzij voor het verwijderen van de
batterij. Pas op dat u geen kortsluiting maakt tussen de positieve en
negatieve pool bij het verwijderen van de batterij.
Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, steeds de stekker
vasthouden in plaats van het snoer. Raak de power knop niet aan
met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Neem eerst contact op met uw tandarts of deskundige, indien u
onder behandeling bent voor een aandoening in de mond.
Deze tandenborstel is een persoonlijk mondverzorgingsapparaat dat niet
bestemd is voor gebruik bij meerdere patiënten in een tandartsenpraktijk.
Beschrijving
a Opzetborstel
b Poetsdruksensorlichtje (afhankelijk van model)
c Aan/uit schakelaar (poetsstandselectie)
d Handgreep
e Oplaad indicatielampje
f Lage Batterij indicatielampje
g Oplader
h Opbergruimte voor opzetborstels (afhankelijk van het model)
i Opbergruimte voor opzetborstels met beschermende hoes
(afhankelijk van model)
Specifikaties
De voltage specifikaties, zie onderkant van de oplader.
Aansluiten en opladen
Uw tandenborstel heeft een handvat dat bestendig is tegen water, het
is veilig en ontwikkeld voor gebruik in de badkamer.
Steek de standaardoplader (g) of de gegroepeerde oplader (afbeelding
B/C) in het stopcontact en plaats het handvat (d) in de oplader.
Het groene indicatielampje (e) knippert wanneer de tandenborstel
wordt opgeladen. Wanneer de tandenborstel volledig is opgeladen
gaat het lampje uit. Het volledig opladen kan tot 22 uur in beslag
nemen en de borstel gaat tot 7 dagen mee bij regelmatig poetsen
(2x per dag, 2 minuten) (afbeelding 1).
Let op: Wanneer de batterij zeer leeg is, is het mogelijk dat het groene
lichtje niet onmiddellijk brandt ; dat kan tot 10–15 minuten duren.
Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is zal het rode
indicatielampje (f) gedurende enkele seconden knipperen tijdens het
aan/uitzetten van de tandenborstel
Bij dagelijks gebruik kan het handvat op de aangesloten oplader
geplaatst worden om zijn volledige capaciteit te behouden. Er is geen
risico op overladen.
Om de volledige capaciteit van de oplaadbare batterij te behouden,
neemt u de stekker van de oplader uit het stopcontact en ontlaadt u het
handvat volledig bij regelmatig gebruik ten minste iedere 6 maanden.
Gebruik van de tandenborstel
Poetstechnieken
Maak de opzetborstel nat en breng tandpasta aan. Om spetteren te
voorkomen, plaats de opzetborstel op uw tanden voor u het toestel
aanzet (afbeelding 2). Wanneer u uw tanden poetst met een oscillerend-
roterend Oral-B opzetborsteltje, verplaats de borstelkop langzaam
van tand naar tand en blijf een aantal seconden op het tandoppervlak
(afbeelding 5). Wanneer u de Oral-B «TriZone» opzetborstel gebruikt,
plaats de tandenborstel tegen de tanden iets schuin naar het tand-
vlees toe. Oefen lichte druk uit en start met poetsen met heen- en
weergaande bewegingen, precies zoals u zou doen met een manuele
tandenborstel (afbeelding 6). Ongeacht de opzetborstel, poets eerst de
buitenkant, dan de binnenkant en dan de kiezen. Poets elk van de vier
kwadranten van uw mond met evenveel zorg. Druk niet te hard, laat de
tandenborstel het werk doen. U kan ook uw tandarts of mondhygiënist
raadplegen voor de techniek die het best bij u past.
Poetsstanden (afhankelijk van het model)
Model
500-
1000
Model
800
Model
2000
Model
3000
Model
4000
Poetsstanden (met
handgreeptype 3756)
✓✓✓✓✓
Dagelijkse Reiniging
Standaardpoetsstand voor
dagelijkse reiniging van de mond
✓✓
Gevoelig – Milde maar grondige
reiniging van gevoelige zones
Whitening – Uitzonderlijk
polijsten voor af en toe of
dagelijks gebruik
✓✓✓
Tandvleesverzorging – Zachte
massage van tandvlees
97167663_D16U_D20_WE.indd 1597167663_D16U_D20_WE.indd 15 08.12.14 11:4208.12.14 11:42
CSS APPROVED Effective Date 9Dec2014 GMT - Printed 27Jan2015 Page 14 of 24