Operation Manual

16
Hoe te schakelen tussen de poetsstanden:
Uw tandenborstel start automatisch in de «Dagelijkse Reininging»
poetsstand. Om naar een andere poetsstand te schakelen, drukt u
achtereenvolgens op de aan/uitknop. Als u de tandenborstel wilt
uitzetten uit de «Gevoelig» poetsstand bv., de aan/uitknop ingedrukt
houden tot de motor stopt.
Opzetborstels
Oral-B CrossAction opzetborstel
Onze meest geavanceerde opzetborstel. Schuine
borstelharen voor een precieze reininging. Tilt tandplak op
en verwijdert het.
De vegende «TriZone» opzetborstel kan op dezelfde manier gebruikt
worden als een gewone manuele tandenborstel.
Oral-B TriZone opzetborstel
Bevat drie reinigingszones voor een uitstekende
verwijdering van tandplak, zelfs tussen de tanden.
De Oral-B opzetborstels hebben lichtblauwe INDICATOR
®
borstelharen
die helpen bepalen wanneer de opzetborstel vervangen dient te worden.
Bij grondig poetsen, tweemaal per dag gedurende twee minuten zal de
blauwe kleur vervagen in ongeveer 3 maanden en aangeven dat de
opzetborstel vervangen dient te worden. Wanneer de borstelharen wijd
gaan staan vooraleer de kleur vervaagd is, kan het zijn dat u teveel druk
uitoefent op de tanden en het tandvlees.
We raden niet aan de Oral-B FlossAction of Oral-B 3DWhite opzet-
borstels te gebruiken wanneer u een beugel heeft. U kunt de Oral-B
Ortho opzetborstel gebruiken. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor
reiniging rondom orthodontische apparatuur.
Poetsdruksensor
Om uw tanden en tandvlees te beschermen tegen te hard poetsen
heeft uw tandenborstel een poetsdruksensor. Wanneer u teveel
druk uitoefent op uw tanden zal het rode poetsdruksensorlampje (b)
oplichten om u eraan te herinneren de druk te verminderen
(afbeelding 4) (afhankelijk van model). Bijkomend zal, wanneer teveel
druk wordt uitgeoefend de draaiende beweging van de opzetborstel
aanhouden maar de pulserende beweging zal stoppen en bovendien
hoort u een ander geluid. Controleer af en toe de werking van de
poetsdruksensor door zacht op de opzetborstel te drukken tijdens het
gebruik.
De Professional Timer
Een kort signaal na intervallen van 30 seconden herinnert u eraan om
de 4 kwadranten gelijkmatig te poetsen (afbeelding 3). Een lang signaal
geeft aan dat u de professioneel aanbevolen 2 minuten poetstijd bereikt
heeft. De overgebleven tijd wordt opgeslaan wanneer de handgreep
even wordt uitgeschakeld tijdens het poetsen. Wanneer de pauze
langer duurt dan 30 seconden, komt de timer weer op de oorspronke-
lijke start tijd.
Bij het gebruik van eender welke elektrische tandenborstel, zou het
kunnen dat uw tandvlees lichtjes gaat bloeden de eerste dagen. Over
het algemeen stopt het bloeden na een paar dagen. Als dit na 2 weken
nog aanhoudt, raadpleeg dan uw tandarts of mondhygiënist. Als u
gevoelig tandvlees of gevoelige tanden heeft, raadt Oral-B de poets-
stand «Gevoelige Tanden» (afhankelijk van het model) aan.
Aanbevelingen voor het reinigen
Na gebruik, houd de opzetborstel enkele seconden onder stromend
water terwijl het handvat aanstaat. Zet het de tandenborstel uit en
verwijder de opzetborstel. Reinig beide onderdelen apart onder
stromend water en droog ze af alvorens de tandenborstel terug in
elkaar te zetten. Haal de oplader uit elkaar voordat u deze reinigt.
Plaats de oplader nooit in de vaatwasser of in water; deze mag alleen
met een vochtige doek worden gereinigd. De opzetborstelhouder,
opzetborstelruimte en de beschermkap zijn vaatwasbestendig.
(afbeelding 7).
Wijzigingen voorbehouden.
Mededeling ter bescherming van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen en/of recycleerbaar
elektrisch afval. Om het milieu te beschermen, gooi het product
niet weg bij het huishoudelijk afval. U kunt uw product inleveren
bij een goedgekeurd recyclingpunt in overeenstemming met
lokale regelgeving.
Tevreden of Geld Terug: 30 dagen garantie
Probeer uw Oral-B tandenborstel gedurende 30 dagen vanaf de dag
van aankoop. Indien u niet 100% tevreden bent dan betalen wij u het
aankoopbedrag terug.
Voor aankopen in Nederland:
Details op www.oralb.nl
Voor meer informatie kan u onze Consumentenlijn belllen :
NL: 0800-4455388
Voor aankopen in België:
Details op www.oralb.be
Voor meer informatie kan u onze consumentenlijn bellen :
BE: 0800 14592
Garantie
Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen de eventuele
materiaalfouten en/of fabricagefouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van onderdelen
of het omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in
elk land waar dit product wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik, normale slijtage,
vooral met betrekking tot de opzetborstels, evenals de defecten die
een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde op de werking van
het apparaat, vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij de
reparatie door niet Braun erkende service afdelingen en/of gebruik van
niet originele Braun onderdelen.
Om service te verkrijgen binnen de garantieperiode, dient u het
complete product binnen te brengen of te verzenden met aan-
koopbewijs naar een officieel Oral-B Braun Service Center.
Deze garantie beinvloedt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.
97167663_D16U_D20_WE.indd 1697167663_D16U_D20_WE.indd 16 08.12.14 11:4208.12.14 11:42
CSS APPROVED Effective Date 9Dec2014 GMT - Printed 27Jan2015 Page 15 of 24