Operation Manual

17
Dansk / Norsk
Din Oral-B
®
tandbørste/tannbørste er udviklet for at give dig og din
familie en unik børsteoplevelse, som er både sikker og effektiv.
VIGTIGT/VIKTIG
Kontrollér med jævne mellemrum, om
ledningen er beskadiget/skadet. Hvis
ledningen er beskadiget/skadet, skal
opladerenheden indleveres til et Oral-B
Servicecenter. En beskadiget/skadet eller
ikke-funktionsdygtig/-fungerende enhed
må ikke længere anvendes. Undgå at ændre
eller reparere produktet. Det kan medføre
brand, elektrisk stød/støt eller skade.
Dette produkt er ikke beregnet til børn/
barn under tre år. Børn/Barn fra 3 til 14 år
og personer med nedsatte fysiske eller
mentale evner eller manglende erfaring og
viden/kunnskap kan bruge apparatet, hvis
de er under opsyn eller er instrueret i/ har
fått instruksjoner om sikker brug af appa-
ratet og forstår farerne/farene involveret i
brugen/bruken.
Rengøring og vedligeholdelse/vedlikehold
må ikke udføres af børn/barn.
Børn/Barn må ikke lege/leke med apparatet.
Brug kun produktet til det, det er beregnet
til, som beskrevet i denne vejledning.
Undgå at bruge/bruke tilbehør, der/som
ikke er anbefalet af fabrikanten.
ADVARSEL
Hvis produktet tabes/mistes, bør børstehovedet/børstehodet
udskiftes, også selvom der ikke er nogen/noen synlige skader.
Anbring/Plassér ikke opladeren i vand/vann eller væske eller et sted,
hvor den kan falde ned eller trækkes ned i et badekar eller håndvask.
Forsøg/Prøv ikke at samle/ta den op, hvis den er faldet i vand/vannet.
Træk straks stikket/støpselet ud.
Skil ikke produktet ad bortset fra ved bortskaffelse af batteriet./ Ta
ikke produktet fra hverandre, bortsett fra når batteriet skal kastes.
Udvis forsigtighed ved bortskaffelse af/ når du tar ut batteriet for at
undgå at kortslutte de positive (+) og negative (-) poler.
Hold altid i strømstikket/støpselet og ikke ledningen, når stikket/
støpselet trækkes ud af/ dras ut av kontakten. Undgå at røre ved
strømstikket/støpselet med våde hænder/ våte hender. Det kan
medføre elektrisk stød/støt.
Hvis du modtager behandling for et mundhygiejneproblem/ en munn-
sykdom, bør du kontakte din tandlæge inden brug/ tannlege før bruk.
Denne tandbørste/tannbørsten er til personlig brug og er ikke beregnet
til brug blandt flere patienter i tandlægeklinikker/tannlegekontor.
Beskrivelse
a Børstehoved/Børstehode
b Tryksensorindikator (afhængig af model)
c Tænd/sluk-knap/ Av/på-knapp
d Håndtag/Håndtak
e Opladningsindikator/Ladeindikator
f Indikatorlys for lavt batteriniveau/-nivå
g Opladerenhed/Ladeenhet
h Vægholder/Veggholder (ikke inkluderet)
i Opbevaring til børstehoveder (afhængig af model)
Specifikationer
Elektriske specifikationer er trykt på opladeren/laderen.
Tilslutning og opladning
Din tandbørste har et vandtæt håndtag, er elektrisk sikker og designet
til brug i badeværelset.
Sæt basisopladeren (g) eller den samlede oplader (fig. B/C) i en
stikkontakt og placer håndtaget/håndtaket (d) på opladeren.
Det grønne opladningslys (e) blinker, mens håndtaget/håndtaket
oplades. Når batteriet er fuldt opladet, slukker opladningslyset. En
fuld/full opladning kan tage/ta op til 22 timer. Det giver op til syv
dages regelmæssig tandbørstning (to gange om dagen i to minutter)
(bilde 1).
Bemærk venligst/Merk: Efter fuldstændig afladning/utlading begynder
det grønne lys måske/kanskje ikke at blinke med det samme; det kan
tage/ta op til 10-15 minutter.
Hvis det genopladelige/oppladbare batteri er næsten afladet/utladet
vil det røde opladningslys (f) blinke nogle/noen sekunder, når du
slukker/tænder for/ slår av og på tandbørsten.
Til daglig brug, kan tandbørste håndtaget opbevares på opladeren for
at holde det fuldt opladet. Tandbørsten kan ikke overoplades.
For at bevare den maksimale kapacitet på det genopladelige/
oppladbare batteri, skal du frakoble opladeren og aflade/lade ut
håndtaget mindst hver 6. måned ved regelmæssig brug.
Brug af/Bruk av tandbørsten
Børsteteknik
Fugt/Fukt børstehovedet, og påfør en hvilken som helst tandpasta.
For at undgå at sprøjte/sprute holdes børstehovedet mod tænderne/
børstehodet mot tennene, før apparatet tændes/ slås på (bilde 2).
Når du børster dine tænder/tenner med et Oral-B oscillerende-
roterende børstehoved/børstehode, skal du føre børstehovedet
langsomt fra tand/tann til tand/tann og bruge nogle/ noen få sekunder
på hver tandoverflade (bilde 5). Ved brug af Oral-B «TriZone»
børstehovedet/børstehodet skal du placere børstehårene/børste-
stråene mod tænderne/tennene i en lille/lett vinkel mod tand-
kødsranden/tannkjøttkanten. Tryk let/lett og start tandbørstningen
med frem- og tilbagebevægelser på samme måde, som du ville gøre
med en almindelig tandbørste (bilde 6). Med alle børstehoveder
begynder du på ydersiden/yttersiden, fortsætter med indersiden/
innsiden og afslutter med tyggefladerne. Børst alle fire kvadranter i
munden lige meget/ like lenge. Tryk ikke for hårdt/hardt, men lad
børsten gøre arbejdet. Du kan også altid spørge din tandlæge/tannlege
eller tandplejer/tannpleier til råds om den rigtige teknik for dine tænder/
tenner.
97167663_D16U_D20_WE.indd 1797167663_D16U_D20_WE.indd 17 08.12.14 11:4208.12.14 11:42
CSS APPROVED Effective Date 9Dec2014 GMT - Printed 27Jan2015 Page 16 of 24