Operation Manual

19
bortfalder/er ikke lenger gyldig, hvis der foretages reparationer af
uautoriserede personer samt ved anvendelse af andre end originale
Braun-reservedele.
Hvis apparatet skal serviceres/på reparasjon inden for garantiperioden,
afleveres/leveres eller sendes det sammen med kvitteringen til et
autoriseret Oral-B Braun Servicecenter.
Denne garanti påvirker ikke på nogen måde dine lovfæstede rettigheder.
Svenska
Din Oral-B
®
tandborste har noga utformats för att ge dig och din familj
en unik tandborstningsupplevelse som är både säker och effektiv.
VIKTIGT
Kontrollera regelbundet att sladden inte har
blivit skadad. Om sladden är skadad ska
laddningsenheten lämnas in på ett Oral-B
Braun servicecenter. En skadad eller defekt
produkt ska inte längre användas. Ändra
eller reparera inte produkten själv. Det kan
orsaka brand, elektriska stötar eller skador.
Denna produkt är inte avsedd att användas
av barn under tre år. Barn mellan 3 och 14
år eller personer med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller bristande erfarenhet
och kunskap får endast använda tand-
borsten om användningen övervakas eller
om de har fått instruktioner om hur
produkten ska användas på ett säkert sätt
och förstår riskerna med den.
Rengöring och underhåll får inte utföras av
barn.
Barn får inte använda produkten som leksak.
Använd endast produkten som den är
avsedd enligt den här bruksanvisningen.
Använd inte tillbehör som inte rekommen-
deras av tillverkaren.
VARNING
Om du tappar produkten bör borsthuvudet bytas ut, även om det inte
finns några synliga skador.
Placera inte laddaren i vatten eller vätska och förvara den inte så att
den kan ramla i eller dras ned i ett badkar eller ett handfat. Försök
inte få tag på den om den ramlar ner i vatten. Dra genast ur kontakten.
Montera inte isär produkten, förutom när batteriet ska kasseras. När
batteriet avlägsnas, var försiktig så att inte terminalerna plus (+) och
minus (–) kortsluts.
När du drar ur kontakten ska du alltid hålla i själva kontakten och inte
i sladden. Vidrör inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka
elektriska stötar.
Om du behandlas för någon munhåleåkomma bör du rådfråga din
tandläkare eller tandhygienist innan användning.
Denna tandborste är en hygienprodukt för personligt bruk och är inte
avsedd att användas på flera patienter på tandläkarmottagningar.
Beskrivning
a Borsthuvud
b Trycksensorlampa (beroende på modell)
c På-/av-knapp (lägesval)
d Handtag
e Laddningsindikator
f Indikatorlampa vid låg batterinivå
g Basladdare
h Förvaringsdel för borsthuvud (beroende på modell)
i Förvaringsdel för borsthuvud med skyddshölje (beroende på modell)
Specifikationer
Se laddningsställets undersida för spänningsspecifikationer.
Ansluta och ladda
Tandborsten har ett vattentätt handtag, är elsäker och är framtagen för
att användas i badrum.
Anslut basladdaren (g) eller den samlade laddningsenheten (bild B/C)
till ett vägguttag och placera tandborsthandtaget (d) i laddaren.
Den gröna lampan (e), laddningsindikatorn, blinkar när tandborsten
laddar. När den är fulladdad slocknar lampan. Att ladda batteriet fullt
kan ta upp till 22 timmar och det räcker för upp till sju dagars
regelbunden borstning (2 minuter, två gånger dagligen) (bild 1).
Obs! När batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 10–15 minuter
innan den gröna lampan börjar blinka under laddning.
När det laddningsbara batteriet börjar bli urladdat, blinkar den röda
lampan (f), indikatorlampan vid låg batterinivå, i några sekunder när
du sätter på/stänger av tandborsten.
Vid daglig användning kan tandborsthandtaget förvaras i inkopplad
laddare för att hålla handtaget uppladdat. Det går inte att överladda.
För att bibehålla det laddningsbara batteriets maximala kapacitet bör
du, minst var 6:e månad, koppla ur laddaren och låta handtaget
laddas ur helt genom regelbunden användning.
Använda tandborsten
Borstningsteknik
Fukta borsthuvudet och applicera önskad tandkräm. För att undvika
att det skvätter kan du sätta borsthuvudet mot tänderna innan du
sätter på tandborsten (bild 2). När du borstar tänderna med ett av de
oscillerande/roterande borsthuvudena från Oral-B ska du långsamt
flytta borsthuvudet från tand till tand och borsta varje tandyta i några
sekunder (bild 5). När du använder «TriZone»-borsthuvudet från
Oral-B ska du placera borststråna mot tänderna, något vinklade mot
tandköttskanten. Applicera ett lätt tryck och börja borsta med rörelser
fram och tillbaka, precis som med en manuell tandborste (bild 6). För
samtliga borsthuvuden gäller att du ska börja med att borsta utsidan
av tänderna, sedan insidan och slutligen tuggytorna. Borsta alla fyra
kvadranter i munnen lika noggrant. Tryck inte för hårt, utan låt helt
enkelt tandborsten göra jobbet. Du kan också rådfråga din tandläkare
eller tandhygienist om vilken teknik som är rätt för dig.
97167663_D16U_D20_WE.indd 1997167663_D16U_D20_WE.indd 19 08.12.14 11:4208.12.14 11:42
CSS APPROVED Effective Date 9Dec2014 GMT - Printed 27Jan2015 Page 18 of 24