Operation Manual

20
Borstningslägen (beroende på modell)
Modell
500-
1000
Modell
800
Modell
2000
Modell
3000
Modell
4000
Borstningslägen (med handtag
nummer 3756)
✓✓✓✓✓
Daglig rengöring – Standardläge
för daglig rengöring
✓✓
Mjuk – Skonsam, men noggrann,
rengöring av känsliga områden
Vitgörande – Polering, kan
användas vid enstaka tillfällen
eller varje dag
✓✓✓
Tandköttsvård – Skonsam
stimulering av tandköttet
Så växlar du mellan borstningslägen:
Din tandborste startar automatiskt i «Daglig rengöring»-läget. För att
växla till andra lägen trycker du upprepade gånger på på-/av-knappen
tills du kommer till det önskade läget. För att stänga av din tandborste
i t.ex. «Mjuk»-läget, trycker du på på-/av-knappen och håller den
nedtryckt tills motorn stannar.
Borsthuvuden
Oral-B CrossAction borsthuvudet
Vårt mest avancerade borsthuvud med vinklade
borststrån för en noggrann rengöring. Lyfter och avlägsnar
effektivt plack.
Vårt svepande «TriZone»-borsthuvud kan användas med alla vanliga
borsttekniker.
Oral-B TriZone-borsthuvud
erbjuder 3-zonsrengöring för enastående plackbort-
tagning, även mellan tänderna
Alla borsthuvud från Oral-B har ljusblå INDICATOR
®
-borststrån som
hjälper dig att avgöra när borsthuvudet behöver bytas ut. Med noggrann
borstning, två gånger om dagen i två minuter, kommer den blå färgen
att blekas till hälften inom cirka tre månader vilket betyder att det är
dags att byta ut borsthuvudet. Om stråna spretar innan färgen förändras
trycker du kanske borsthuvudet för hårt mot tänder och tandkött.
Vi rekommenderar inte att du använder Oral-B FlossAction- eller
3DWhite-borsthuvudet om du har tandställning. Du kan använda Oral-B
Ortho-borsthuvudet som är specialutformat för att rengöra runt
tandställningar.
Trycksensor
För att hjälpa till att skydda dina tänder och ditt tandkött från för hård
borstning har din tandborste en inbyggd trycksensor. Om du trycker
tandborsten för hårt mot tänderna tänds den röda trycksensorlampan
(b) för att påminna dig om att minska trycket (bild 4) (beroende på
modell). Borsthuvudets rörelse kommer att fortsätta men pulseringen
stannar av och du kommer att höra ett förändrat ljud under borst-
ningen. Kontrollera regelbundet att trycksensorn fungerar genom att
trycka lite med borsthuvudet vid användning.
Professionell timer
Ett kort hackande ljud i 30-sekundersintervaller påminner dig om att
alla fyra kvadranter i munnen bör borstas lika noggrant (bild 3).
Ett långt hackande ljud indikerar när den professionellt rekommen-
derade borstningstiden på 2 minuter har uppnåtts. Förfluten borst-
ningstid memoreras, även när handtaget stängs av en kort stund under
borstningen. När pausen är längre än 30 sekunder nollställs timern.
Under de första dagarna när du använder tandborsten kan tand-
köttet blöda något. Normalt brukar detta upphöra efter några dagars
användning. Om det inte har upphört efter två veckors användning bör
du kontakta din tandläkare eller tandhygienist. Om du har känsliga
tänder och/eller tandkött rekommenderar Oral-B att du använder
borstningsläget «Mjuk» (beroende på modell).
Rengöringsrekommendationer
När du har borstat klart – skölj borsthuvudet ordentligt under rinnande
vatten i några sekunder utan att stänga av tandborsten. Stäng sedan
av den och ta bort borsthuvudet från handtaget. Rengör handtag och
borsthuvud var för sig under rinnande vatten, och torka dem sedan så
att de är torra innan du sätter ihop delarna. Montera isär den samlade
laddningsenheten före rengöring. Placera aldrig laddaren i diskmaski-
nen eller i vatten, den ska endast rengöras med en fuktig trasa.
Hållaren för borsthuvuden, förvaringsdelen för borsthuvuden och
skyddshöljet kan diskas i diskmaskin (bild 7).
Kan ändras utan föregående meddelande.
Skydda miljön
Denna produkt innehåller batterier och/eller elektroniska delar
som kan återvinnas. Av miljöhänsyn får produkten inte slängas
bland det vanliga hushållsavfallet. Du kan lämna in den uttjänta
produkten på din lokala återvinningsstation for elavfall.
30 dagars pengarna-tillbaka-garanti
Anta vår 30-dagarsutmaning: Helt nöjd eller pengarna tillbaka! Mer
information på www.oralbnordic.com eller ring: SE 020 – 21 33 21
Garanti
Vi lämnar 2 års garanti på produkten från och med inköpsdatum. Inom
garantiperioden åtgärdar vi kostnadsfritt alla defekter på apparaten till
följd av materialfel eller konstruktionsfel, antingen genom att reparera
eller byta ut hela apparaten, vilket vi väljer. Denna garanti gäller i alla
länder där denna apparat levereras av Braun eller dess distributör.
Garantin täcker inte: skada orsakad av olämplig eller felaktig
användning, normalt slitage eller användning, särskilt med avseende på
borsthuvuden, inte heller defekter vilka har försumbar inverkan på
värdet eller produktens drift. Garantin blir ogiltig om reparationer utförs
av obehöriga personer och om Braun orginaldelar inte används.
För att erhålla service inom garantiperioden, lämna in eller skicka den
kompletta apparaten tillsammans med inköpskvittot till ett auktoriserat
Oral-B Braun servicecenter.
Denna garanti åsidosätter inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter.
Suomi
Oral-B
®
-hammasharja on suunniteltu tarjoamaan ainutlaatuisen,
tehokkaan mutta turvallisen harjauskokemuksen sinulle ja perheellesi.
TÄRKEÄÄ
Tarkista ajoittain, ettei virtajohto ole
vahingoittunut. Jos johto on vahingoittunut,
97167663_D16U_D20_WE.indd 2097167663_D16U_D20_WE.indd 20 08.12.14 11:4208.12.14 11:42
CSS APPROVED Effective Date 9Dec2014 GMT - Printed 27Jan2015 Page 19 of 24