Operation Manual

21
vie latausyksikkö Oral-B -huoltoliikkeeseen.
Vahingoittunutta tai toimintakyvytöntä
laitetta ei saa käyttää. Älä tee laitteeseen
muutoksia tai korjauksia. Ohjeen noudat-
tamatta jättäminen saattaa johtaa tulipa-
loon, sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle
3-vuotiaiden lasten käyttöön. 3–14-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sen-
sorinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta tai tietoa hammasharjan
käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä
valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen
käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaaratekijät.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa
esitettyyn tarkoitukseen. Älä käytä lisä-
varusteita, joita valmistaja ei ole suositel-
lut.
VAROITUS
Jos tuote putoaa, harjaspää tulee vaihtaa ennen seuraavaa käyttöä,
vaikkei siinä olisikaan näkyvää vikaa.
Älä laita latausyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen tai pidä
latausyksikköä sellaisessa paikassa, mistä se voi pudota tai joutua
ammeeseen tai lavuaariin. Älä koske latausyksikköön, joka on
pudonnut veteen. Irrota välittömästi laitteen virtajohto pistorasiasta.
Älä pura tuotetta muulloin kuin pariston poiston yhteydessä. Paristoja
poistettaessa ole varovainen, ettei positiivinen (+) ja negatiivinen (–)
napa mene oikosulkuun.
Kun irrotat laitteen verkkovirrasta, vedä aina pistokkeesta, älä
johdosta. Älä koske virtapistokkeeseen märin käsin. Ohjeen
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Jos saat hoitoa johonkin suusairauteen, ota yhteyttä hammaslääkäriisi
ennen käyttöä.
Tämä hammasharja on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei
ole tarkoitettu käytettäväksi useamman potilaan kohdalla esimerkiksi
laitoksissa tai hammashoitoloissa.
Laitteen osat
a Harjaspää
b Paineentunnistimen merkkivalo (mallista riippuen)
c Virtapainike (harjausasetuksen valitsin)
d Kädensija
e Latauksen merkkivalo
f Alhaisen latauksen merkkivalo
g Peruslaturi
h Harjaspään pidike (mallista riippuen)
i Suojakannella varustettu harjaspäiden säilytyslokero (mallista
riippuen)
Lisätiedot
Katso jännitettä koskevat tiedot laturin pohjasta.
Kytkentä ja lataus
Hammasharjasi on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneessa. Se on
sähköturvallinen ja siinä on vesitiivis kädensija.
Kytke peruslaturi (g) tai koottu latausyksikkö (kuva B/C) pistorasiaan
ja aseta kädensija (d) latausyksikköön.
Vihreä vilkkuva latauksen merkkivalo (e) osoittaa, että hammasharja
latautuu. Kun laite on täysin latautunut, vihreä valo sammuu. Täyteen
latautuminen voi kestää noin 22 tuntia. Täysi lataus kestää noin
seitsemän päivää normaalissa käytössä (2 min kahdesti päivässä)
(kuva 1).
Huomaa: Latauksen purkautumisen jälkeen voi kestää noin 10–15
minuuttia ennen kuin vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos ladattava akku on tyhjenemässä, punainen latauksen merkkivalo
(f) välkkyy muutaman sekunnin ajan, kun sammutat tai käynnistät
hammasharjan.
Päivittäisessä käytössä hammasharjaa voi säilyttää latausyksikössä,
jotta se olisi aina täyteen ladattu. Hammasharjaa ei voi yliladata.
Jotta ladattava akku säilyttäisi täyden kapasiteettinsa, irrota se
sähköverkosta ja anna hammasharjan latauksen purkautua täysin
vähintään 6 kuukauden välein.
Hammasharjan käyttö
Harjaustekniikka
Kastele harjaspää ja lisää haluamaasi hammastahnaa. Roiskeiden
välttämiseksi laita harjaspää suuhun ennen laitteen käynnistämistä
(kuva 2). Kun peset hampaita Oral-B:n pyörivällä ja värähtelevällä
harjaspäällä, vie harjaspää hitaasti hampaalta toiselle. Pysähdy
muutamaksi sekunniksi hampaiden eri pinnoilla (kuva 5). Kun käytät
Oral-B «TriZone» -harjaspäätä, aseta harjakset hampaiden pinnalle
hieman kulmittain ikeniin nähden. Paina harjaksia kevyesti hampaita
vasten ja liikuta harjaa edestakaisin harjauksen ajan samaan tapaan
kuin käsikäyttöisellä hammasharjalla (kuva 6). Riippumatta siitä,
millaista harjaspäätä käytät, harjaa hampaista ensin ulkopuoli, sitten
sisäpuoli ja viimeisenä purupinnat. Harjaa tasapuolisesti kaikkia
neljää hammaslohkoa. Älä paina liikaa vaan anna harjan tehdä työ.
Voit myös kysyä hammaslääkäriltäsi tai suuhygienistiltäsi, mikä
tekniikka sinulle sopii parhaiten.
Harjausasetukset (mallista riippuen)
Malli
500-
1000
Malli
800
Malli
2000
Malli
3000
Malli
4000
Harjausasetukset (kädensijamalli
numero 3756:n kanssa)
✓✓✓✓✓
Päivittäinen puhdistus – Perustila
hampaiden päivittäiseen puhdistukseen
✓✓
Hellävarainen
– Hellävarainen ja
perusteellinen herkkien alueiden
puhdistus
Valkaisu – Tehokas kiillotus
ajoittaiseen tai päivittäiseen käyttöön
✓✓✓
Ikenien hoito – Ikenien hellävarainen
hieronta
97167663_D16U_D20_WE.indd 2197167663_D16U_D20_WE.indd 21 08.12.14 11:4208.12.14 11:42
CSS APPROVED Effective Date 9Dec2014 GMT - Printed 27Jan2015 Page 20 of 24