operation manual

SV 10
2 Använda TV:n
Knappar och reglage
Kontroller på baksidan
1. (Vänteläge): Slå eller stäng avTV:n.
2. CH +/-: Byt till nästa eller föregående
kanal.
3. (SOURCE): Titta på en ansluten
enhet.
4. +/- (Volym): j eller sänk volymen.
Sensors and indicators
ller för PFL4xx8
1. Fjärrkontrollens sensor
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn.
Se till att sikten mellan fjärrkontrollen och
TV:n inte är skymd.
ller för PFL3xx8
1. Fjärrkontrollens sensor
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn.
Se till att sikten mellan fjärrkontrollen och
TV:n inte är skymd.